NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Prezentace NS MAS ČR a ELARD na OPEN DAYS 2012

Rubriky:Tiskové zprávy, Zprávy ze zahraničních cest
8070548790_f520629fc9

Ve dnech 8. – 11. 10. 2012 hostil Brusel již podesáté Evropský týden regionů a měst nazvaný Open Days. Letošní ročník nabídl přes 100 seminářů a debat s účastníky z celé Evropy. Tematicky se akce zaměřila na územní spolupráci nebo na chytrý a zelený růst pro všechny. Semináře se věcně dotýkaly také příprav na budoucí programovací období politiky soudržnosti 2014 – 2020.

Národní síť Místních akčních skupin ČR se prezentovala společně s ELARD (Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova). V úterý 9. října 2012 byl společně pořádán workshop s názvem “Vývoj přístupu LEADER: 20 let komunitně vedeného místního rozvoje v praxi”. Workshop byl složen ze tří prezentací a následné diskuze. Cílem semináře bylo představit pozitivní vliv, který metoda LEADER a práce místních akčních skupin měla na venkovské komunity v průběhu 20 let. Seminář byl založen na třech případových studiích, z nichž každá pokrývala určitou část implementace metody LEADER v Evropě.

První případová studie byla založena na příkladech z Finska, druhá zahrnovala vliv počátečního období provádění programu LEADER a byla založena na příkladech z Irska. Třetí zahrnovala zkušenosti z České republiky. Řečníky byli Petri Rinne (předseda ELARD), Maura Walsh (IRD Duhallow) a Radim Sršeň (NS MAS ČR). Seminář byl ukončen volnou diskuzí s moderátory a ochutnávkou českých regionálních produktů.

Prezentace se účastnilo celkem šest zástupců z MAS v čele s předsedou organizace Františkem Winterem. Poděkování patří Aleně Chárové z MAS Podlipansko a Marcele Pánkové z MAS Vyhlídky, které podpořily českou prezentaci tradičními kroji a pochoutkami. V rámci prezentace byla představená nová brožura „Examples of LEADER projects“, která představuje příklady projektů podpořených MAS a také projektů spolupráce.

Při slavnostní zahajovací recepci v bruselském paláci krásných umění BOZAR proběhlo také neformální setkání s europoslancem a místopředsedou Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem. 

Zástupci organizace také navštívili Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu a jednali s Jiřím Jílkem, který je vedoucím úseku zemědělství a životního prostředí. Diskuze byla zaměřena na budoucí programové období a možnost  podpořit české předsednictví v evropské síti místních akčních skupin ELARD. Kandidaturu českých zástupců na předsednictví ELARDu podpořil také současný prezident Petri Rinne při setkání se zástupci Výboru regionů Ondřejem Benešíkem a Evropského hospodářského a sociálního výboru Romanem Hakenem.

Část české delegace navštívila také odpolední odhalení sochy „Babylonská věž“ pořádanou Českým centrem v Bruselu ve spolupráci se zastoupením Plzeňského kraje a Městem Plzeň – Evropským hlavním městem kultury 2015.

Více o celém setkání Open Days viz:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm

Částečně převzato z oficiální zprávy ELARD, oficiální fotografie dostupné zde.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář