NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Prezentace NS MAS ČR a ELARD na OPEN DAYS 2012

Rubriky:Tiskové zprávy, Zprávy ze zahraničních cest
8070548790_f520629fc9

Ve dnech 8. – 11. 10. 2012 hostil Brusel již podesáté Evropský týden regionů a měst nazvaný Open Days. Letošní ročník nabídl přes 100 seminářů a debat s účastníky z celé Evropy. Tematicky se akce zaměřila na územní spolupráci nebo na chytrý a zelený růst pro všechny. Semináře se věcně dotýkaly také příprav na budoucí programovací období politiky soudržnosti 2014 – 2020.

Národní síť Místních akčních skupin ČR se prezentovala společně s ELARD (Evropská asociace LEADER pro rozvoj venkova). V úterý 9. října 2012 byl společně pořádán workshop s názvem “Vývoj přístupu LEADER: 20 let komunitně vedeného místního rozvoje v praxi”. Workshop byl složen ze tří prezentací a následné diskuze. Cílem semináře bylo představit pozitivní vliv, který metoda LEADER a práce místních akčních skupin měla na venkovské komunity v průběhu 20 let. Seminář byl založen na třech případových studiích, z nichž každá pokrývala určitou část implementace metody LEADER v Evropě.

První případová studie byla založena na příkladech z Finska, druhá zahrnovala vliv počátečního období provádění programu LEADER a byla založena na příkladech z Irska. Třetí zahrnovala zkušenosti z České republiky. Řečníky byli Petri Rinne (předseda ELARD), Maura Walsh (IRD Duhallow) a Radim Sršeň (NS MAS ČR). Seminář byl ukončen volnou diskuzí s moderátory a ochutnávkou českých regionálních produktů.

Prezentace se účastnilo celkem šest zástupců z MAS v čele s předsedou organizace Františkem Winterem. Poděkování patří Aleně Chárové z MAS Podlipansko a Marcele Pánkové z MAS Vyhlídky, které podpořily českou prezentaci tradičními kroji a pochoutkami. V rámci prezentace byla představená nová brožura „Examples of LEADER projects“, která představuje příklady projektů podpořených MAS a také projektů spolupráce.

Při slavnostní zahajovací recepci v bruselském paláci krásných umění BOZAR proběhlo také neformální setkání s europoslancem a místopředsedou Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem. 

Zástupci organizace také navštívili Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu a jednali s Jiřím Jílkem, který je vedoucím úseku zemědělství a životního prostředí. Diskuze byla zaměřena na budoucí programové období a možnost  podpořit české předsednictví v evropské síti místních akčních skupin ELARD. Kandidaturu českých zástupců na předsednictví ELARDu podpořil také současný prezident Petri Rinne při setkání se zástupci Výboru regionů Ondřejem Benešíkem a Evropského hospodářského a sociálního výboru Romanem Hakenem.

Část české delegace navštívila také odpolední odhalení sochy „Babylonská věž“ pořádanou Českým centrem v Bruselu ve spolupráci se zastoupením Plzeňského kraje a Městem Plzeň – Evropským hlavním městem kultury 2015.

Více o celém setkání Open Days viz:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index.cfm

Částečně převzato z oficiální zprávy ELARD, oficiální fotografie dostupné zde.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.