NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Nebojte se – (spolu)práce! Aneb když se sejdou MASky, obce, neziskovky a církve na jedné lodi…

Rubriky:Tiskové zprávy
Ji+Ö+ş Krist

„Ještě za minulého režimu můj manžel s otcem, když spolu jako lékaři sloužili, snili, že si otevřou vlastní nemocnici. Takže po revoluci byla jasná volba, jak začneme…náš personál je jak velká rodina a i když není moc peněz, vycházíme.“ Léčebna Chvaly

„Přínosem Leader a místních akčních skupin jsou nejen finance – dotace, ale i to, že spolu lidé mluví a pracují nad tématy, které nechtějí jinak řešit. MAS musí v regionu ukázat, že je rovný hráč a silný partner, kterému lze věřit.“ MAS Říčansko

„Děčín prochází úpadkem – hodnot, rodiny, financí. Běžný majetek rodiny je mínus statisíce. Město založilo komunitní bar, kde se vedení a lidé schází a můžou probrat všechno důležité. Radnice potřebuje zkušené partnery, kteří pomohou se sociální prací… Můžeme nalákat církve?“ město Děčín

PRAHA – V pondělí 4.listopadu odpoledne se zaujetím poslouchalo na 70 aktérů tyto a další příběhy ze života venkovských obcí, neziskovek a církví na pražském Arcibiskupství v rámci konference s tématem „Nebojte se!“ Šlo už o čtvrté pokračování otevřeného setkání, které pořádala Národní síť místních akčních skupin v rámci ekumenických dnů Modlitba za domov. Vedle příkladů z praxe, nápadů na spolupráci a leckdy varovných dat se následně pod vedením výborného moderátora Daniela Kvasničky (kazatele Církve bratrské a zakladatele MAS v Říčanech) rozproudila volná diskuze všech účastníků nad rozvojem venkova.

Pozvaní odborníci v panelu zastupovali napříč Čechy i Moravu, vedle MAS také obce malé i velké, organizace církevní i sociální, média i podnikatelský sektor. Za MAS vystoupily ředitelky Pavlína Filková a Markéta Pošíková a místopředseda Národní sítě MAS Jiří Krist, za média redaktoři Veronika Sedláčková a Petr Vizina, sociolog Jan Hartl, za sociální služby Dagmar Fialová nebo Tomáš Luběna a dále představitelé měst a obcí, římskokatolických farností i evangelických sborů.

Debata ukázala, že si aktivisté z MAS s lidmi z neziskového a církevního prostředí mohou být navzájem velice užiteční. Nejenom v tom, že ví, jak se dají administrovat finanční prostředky, ale i v tom, jak je možno komunitně plánovat, projednávat analýzy a vyhodnocovat spolupráci.

Církve a neziskovky zase ukázaly, jak se dají vytvářet velké hodnoty s často malými prostředky, jak se dá pracovat s lidmi a získávat je pro projekty či pro dlouhodobou spolupráci. Křesťanská společenství mají ještě pestřejší základny členů a příznivců, než MAS. I to je pole spolupráce, které by bylo možno plně využít k užitku našeho venkova. Ostatně i měst.

L. Třeštíková, manažerka konference, MAS Říčansko o.p.s.

Výroky dne:

R. Mazur – ČCE Libeň

„ Když je komunita živá a občanský sektor zdravý, hledá si sama své cesty spolupráce. I v okrajových oblastech – „bronxu“ se pak mohou dít dobré věci.“

P. Filková – MAS Říčansko

„Každý názor, i nepopulární, osamocený nebo kontroverzní, je důležitý a může přispět v plánování k vytvoření dobrého strategického cíle, který pak pomůže celému regionu.“

M.Pošíková – MAS Podlipansko

„Lidé díky MAS o sobě vědí, znají lépe třeba své místní řemeslníky. Ale nemylme se, nejde vše tak hladce a růžově – někdy je práce zdola a komunikace v širší skupině náročná. I to musí dobrá MAS zvládnout.“

J.Hurt – římskokatolická farnost Kryry

„Plánování sociálních služeb by se mělo zaměřit na místa, právě kde MASky neprosperují nebo nejsou vůbec, kde jsou „bílá místa“. Je to jasný barometr, že tam komunita nefunguje a je tu místo pro sociální práci a církve.“

Z.Charvátová – vedoucí rešeršního oddělení

„Dnes je schizofrenní doba – lidé se stydí za své (někdy nízké) postavení nebo názory a často se chovají jinak v práci a jinak doma.“
„ Není třeba informace třídit, to dělají knihovníci, je třeba mezi nimi „plavat“. Číst hlavní zprávy hlavního proudu, které říkají události, a okrajové servery, které určují tendence ve společnosti.“

Š.Hejzlar – politolog

„Církve by se měly přestat vymezovat negativně – proti nepříteli. Ale měly by ukázat, co mohou nabídnout a v čem jsou jedinečné.“

V.Pažourek – náměstek primátora města Děčín

„Neměly by se zavírat oči nad regiony, které jsou zanedbané. Do nich je potřeba investovat finančně, ale hlavně lidsky. Není možné se spoléhat na stát nebo kraj. Je třeba posílit místní komunitu, pečovat o sociální oblast, a v tom jsou církve dobré.“

Z.Hraba – advokát, radní města Říčany

„Chudoba na místní více doléhá, když se musí konfrontovat s dostatkem sousedů v okolí. V takovém městě jsou vyloučené skupiny daleko více izolovány.“
„Nový občanský zákoník dělá ze silných ještě silnější a ze slabých ještě slabší. Jako občan jsem z toho znepokojen.“

D.Fialová – léčebna Chvaly

„Největším zadostiučiněním je klima v nemocnici. Když slyšíte lékaře a sestry, jak i přes malý plat, pracují s nadšením a mají pacienty rádi. Když lidé mají ke své práci vztah.“

J.Krist – místopředseda Národní sítě MAS ČR

„Naše práce je hůř vidět – zatímco vy si z dotace nakoupíte materiál, převléknete se do montérek a postavíte zeď, my zasedneme k papírům a administrativě a prokousáváme se těžce byrokracií, abychom vám pomohli finance získat.“

I.Hlaváč – management Preciosa

„Jako podnikatel vím, že projekty musí mít 3 hlediska. Etické hledisko – zda jsou potřebné/ užitečné. Lidské hledisko – zda je dělají lidé se zápalem a nadšením. Materiální hledisko – zda jsou i v budoucnu udržitelné. Tak bych projekty vybíral.“

J.Hartl – ředitel agentury STEM

„Suverénní organizace se nebojí ptát se veřejnosti a okolí, hledat názor na sebe. Obraz o sobě je dobré mít nezkreslený.“
„Škola postrádá, rezignuje, na výchovnou funkci. Děti tzv. „zvládají učivo“ – co ale vědí o světě a jak v něm žít?“
„Chybí nám etická výchova. Dnes se o politice před dětmi nesmí oficiálně mluvit. Pak ale máme nepoučené voliče, kteří sednou na lep populistickým programům.“

V.Sedláčková – redaktorka ČRo

„Média referují zprávy, nikoliv procesy.“ „Co by měly média v případě kauz s kontroverzními politiky udělat? Co společnost čeká, že udělají? Úkolem je přinést informace…reagovat ale musí společnost, lidé.“

Komentáře

1 komentář u „Nebojte se – (spolu)práce! Aneb když se sejdou MASky, obce, neziskovky a církve na jedné lodi…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.