NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Úloha místních akčních skupin při rozvoji venkova je nezpochybnitelná

Rubriky:Tiskové zprávy
Logo_leader

Úloha místních akčních skupin (MAS) při rozvoji venkovského prostoru je nezpochybnitelná a Řídící orgány dotačních programů by s nimi měly počítat. Zařazeny budou také v Dohodě o partnerství pro další plánovací období Evropské unie 2014–2020. Shodli se na tom účastníci a hosté valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která se uskutečnila 14. března ve Žluticích na Karlovarsku. Zúčastnili se jí zástupci 98 ze 146 místních akčních skupin, které jsou členy tohoto profesního sdružení.

„Nejdůležitějším úkolem NS MAS bude spolupracovat s partnery na úkolu získat co největší podporu pro venkov. Tomu by mělo napomoci zviditelnění venkova jako místa pro život a také vyšší spolupráce s profesními organizacemi zastupujícími obce, podnikatele zemědělské i nezemědělské a spolky a sdružení,“ řekl předseda NS MAS František Winter.V uplynulém období se podle něj NS MAS zaobírala především prosazením metody LEADER do přípravných dokumentů na období 2014–2020 a také začleněním zástupců MAS do pracovních skupin připravovaných dotačních programů. V dalším období se chce zaměřit na prosazení co nejvíce témat, která budou řešit problémy na venkově, a na jejich realizaci prostřednictvím MAS.

Podle místopředsedy Svazu měst a obcí ČR (SMO) Jaromíra Jecha mají MAS nezpochybnitelné místo v oblasti místního partnerství. „Kontakt neziskového sektoru, podnikatelů a samospráv, který MAS navazují a udržují, je jednoznačně pozitivní. Podporujeme ale certifikaci MAS, která by deklarovala jejich kvalitu, tento proces je zatím na počátku. Když budou MAS plnit roli, pro kterou byly vytvořeny, pak budou přínosem pro dané území,“ řekl. Vedoucí oddělení vnějších vztahů SMO Ingrid Štegmannová doplnila, že výbornou metodou pro rozvoj venkova je LEADER. „Myslíme si, že tak, jak plnil tuto roli doposud, by ji měl plnit i nadále, otázkou je pouze vymezení oblastí. Je potřeba se dohodnout na tom, jakým způsobem budou MAS a LEADER doplňovat rozvojové aktivity na venkově. Samosprávné kompetence by měly zůstat obcím, které by pak své priority promítaly i do činnosti MAS,“ uvedla Ingrid Štegmannová.

Miroslav Daněk z ministerstva pro místní rozvoj (MMR) řekl, že pro budoucí období mají MAS definováno minimálně pět procent z Programu rozvoje venkova. „V novém programovacím období se ale otevírá možnost, že MAS budou saturovány i z jiných operačních programů a MMR se je v tom bude snažit podpořit. Očekáváme, že by v některých programech mohly získat finanční prostředky v řádu jednotek procent z finančních zdrojů těchto programů,“ konstatoval Miroslav Daněk. Zdůraznil tím, že MMR jako centrální koordinátor bude propagovat také rozšíření metody LEADER i do jiných operačních programů než jen PRV.

„Pro mne osobně jsou MAS jedním ze základních nástrojů rozdělování všech operačních evropských fondů pro venkovské území,“ řekl místopředseda Spolku pro obnovu venkova Radan Večerka. Připomněl, že Spolek byl nejen u založení NS MAS, ale od počátku byl také propagátorem metody LEADER.

Podle Zdeňka Miklase ze Sdružení místních samospráv ČR (SMS) se MAS a LEADER ve stávajícím programovém období ukázaly jako prakticky jediné nástroje schopné dovést nějaké finanční prostředky i na malé vesnice. „Pro dané území je přínosem to, že se rozdávají relativně menší částky, ale pokryjí větší prostor a větší množství žadatelů. Podporu díky tomu získá například i spolková činnost,“ dodal.  SMS proto jednoznačně podporuje místní akční skupiny, protože nevidí perspektivu v jiných, nově vznikajících strukturách a formách rozdělování dotací.  „MAS byly za dobu své existence nuceny se etablovat a perfektně zvládnout administraci projektů. Projevilo se to tak, že jejich chybovost je velice malá. Nikde v médiích jsem neviděl článek o tom, že by byl nějaký předseda či manažer MAS ve vazbě nebo by byl stíhán pro podvody,“ podotkl Zdeněk Miklas. Je přesvědčen o tom, že je nutné peníze rozdělovat tímto osvědčeným způsobem, aby se venkov rozvíjel a dokázal svým obyvatelům nabídnout víc než jen relativně levný nocleh.

 jt

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.