NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

MODLITBA ZA DOMOV VENKOV FANDÍ RODINĚ

Rubriky:Tiskové zprávy
MZD-2014-A4.indd

MODLITBA ZA DOMOV je třídenní program na počest dne vzniku samostatného československého státu 28.října. Program již po šesté spolupořádaly, jako partner Ekumenické rady církví, i místní akční skupiny České republiky. Duchovně-kulturní festival i konference MAS se setkala s velmi příznivými ohlasy z řad odborné veřejnosti.

 Modlitba za vlast

Letošní program započala dne 27.října 2014 ekumenická slavnost v katedrále sv. Víta a Vojtěcha v Praze. V průběhu večera představitelé Magistrátu hl. města Prahy, samospráv, členové MAS, zástupci záchranných sborů ČR, reprezentanti církví ČR a další hosté vyslechli modlitby a přímluvy za naši vlast a také poděkování za práci.
Poté následoval koncert ANTONÍN DVOŘÁK, SVATÁ LUDMILA, OP. 71- oratorium o třech dílech pro sóla, sbor a orchestr na text Jaroslava Vrchlického. Vystoupili Katedrální sbor Cantores Gradecenses,  Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa-Liberec a Orchestr a sbor Divadla F. X. Šaldy Liberec

 Rodina mi dává kořeny i křídla

Kulturně-duchovní festival a přímý přenos ČT2 proběhly následujícího dne 28.října 2014.
V 9.30 v kapli Komunitního centra matky Terezy zahájila společná modlitba 15 církví, od 10 hodin pak probíhal pestrý program pro celou rodinu: divadlo pro děti „Princ Egyptský“, výtvarné dílny a duchovní zastavení, koncert mladé skupiny The Neons a recitál známých sourozenců Hany a Petra Ulrychových s kapelou Javory Beat. Byla také vyhodnocena výtvarná soutěž „Rodinný portrét“, kterou vyhlásila již v červnu ERC ČR a NS MAS ČR. Ceny v podobě volných rodinných vstupenek do soutěže věnovaly hrady a zámky a muzea z celé ČR, které spolu s místními akčními skupinami podporují vlastenectví a úctu ke kulturnímu dědictví naší republiky. Na několik stovek návštěvníků čekala také doprovodná výstava realizovaných projektů „Má vlast“ a řada stánků s nabídkou regionálních produktů, výrobků chráněných dílen a knížek s duchovní tematikou

 Celá akce pak vyvrcholila přímým přenosem České televize z pražského kostela Nejsvětějšího srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad. V komponovaném pořadu vystoupila řada známých osobností: Max Kašparů, Veronika Žilková, Rut Kolínská, Vladimír Kořen a další. O hudební doprovod se postaral Spirituál Kvintet v jedinečném spojení s Musicou Bohemicou. Moderovali Martina Kociánová a Dušan Hejbal. Záznam televizního pořadu z letošní Modlitby za domov naleznete na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10745726437-modlitba-za-domov

modlitba_moderatori

 Venkov fandí rodině

Konference „Venkov fandí rodině“ v pondělí 3.11.2014, která se konala pod záštitou Národní sítě MAS ČR, uzavřela třídenní oslavy. V reprezentačních prostorách Arcibiskupského paláce v Praze vystoupili s příspěvky o podpoře rodiny na venkově a prorodinných strategií významní hosté.

Konferenci zamyšlením nad tématem otevřeli pod vedením moderátorů Daniela Kvasničky a Lídy Třeštíkové známé osobnosti – Jan Hartl, sociolog, Helena Langšádlová, poslankyně a Petra Michalová, metodička Národního centra pro rodinu. Téma existence národní strategie pro rodinu a současné podpory či nepodpory pro-rodinných opatření v rámci naší vlasti vneslo již v první hodině atmosféru otevřeného fóra. Kromě panelistů se velmi aktivně zapojovali i hosté z hlediště a nastávaly zajímavé diskuze.

Postřehy z praxe pak navázali druhým blokem starostové Středočeských vesnic roku 2011 – J. Smotlachová, Hlavenec, 2012 – P. Halada, Kamýk nad Vltavou a 2014 – V.Michalik, Dolní Břežany a starosta M. Kupka z Líbeznic. Hovořili především o otevřenosti úřadu, komunitní práci a zájmu pracovat s lidmi a pro lidi. Třetí část konference byla věnována praktické podpoře rodin na venkově různými subjekty a pohled na konkrétní projekty. Vystoupila Rut Kolínská, zakladatelka a prezidentka Sítě mateřských center, Markéta Dvořáková z MAS Brdy Vltava a dva duchovní – Bronislav Matulík z Církve bratrské a Josef Hurt z římskokatolické farnosti Kryry. Tato část přinesla nejbouřlivější debatu.

konference_blokii_starostove

Jako se již stává tradicí, závěr konference patřil zástupcům médií. Deník Referendum zastupovala Saša Uhlová, z Respektu přišli Ondřej Nezbeda a Hana Čápová, z Katolického týdeníku Alena Scheinostová a za Českou televizi Petr Vizina. Praktické rady jak „prorazit“ do médií i s dobrými zprávami a debata o tom, kde je místo médií, uzavřely velmi mile celé odpoledne.

 Přítomní hosté – zástupci MAS, starostové obcí, odborná veřejnost, zástupci ministerstev i představitelé církví, aktivně také diskutovali a to nejen na přednášená témata, ale také nad možnosti rozvoje venkova po roce 2014. Posluchači, kterých bylo letos víc než osmdesát, pak zůstávali až do pozdního večera v družných hovorech při bohatém občerstvení.

Celá třídenní akce proběhla pod záštitou manželky prezidenta ČR, paní Ivany Zemanové.

V partnerství pořádaly Ekumenická rada církví ČR, Arcibiskupství pražské a Národní síť Místních akčních skupin ČR. MAS Říčansko, hlavní organizátor za stranu MAS, se již s vámi těší na další ročník. Zapište si už nyní do kalendáře – 28.10.2015 se těšíme nashledanou!

Mgr. Ludmila Třeštíková
hlavní manažerka Modlitby za domov
MAS Říčansko o.p.s.

 

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář