NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Výzva regionálním partnerům

Rubriky:Tiskové zprávy

Svaz požaduje, aby 80 % evropských peněz určených v období 2014+ pro MAS mohly využít obce.

Doporučuji vaší pozornosti výše anoncovanou tiskovou zprávu Svazu měst a obcí ČR, která je v přímém rozporu se vším, na čem je nový integrovaný nástroj Komunitně vedený místní rozvoj, vycházející z principů partnerství a metody Leader, postaven.

Místní akční skupiny v současné době tvoří své strategie na principu partnerství (v souladu s nařízením č.1303/2013 Evropské komise) a společných jednáních podnikatelů, neziskových organizací a zástupců obcí. Přístup navržený SMO ČR zásadně popírá základní pravidla CLLD definovaná Evropskou komisí, kdy o směřování strategie regionu, výběru projektů na základě strategie a stanovení výše podpory náleží do kompetence místní akční skupiny – tedy partnerství obcí, podnikatelů a neziskových organizací. Svaz měst a obcí si popletl demokracii s diktaturou moci – volení zástupci na obcích jsou především součástí místního společenství, vychází právě z řad místních podnikatelů, spolků nebo škol. Znají tedy jistě místní podmínky, ale nikdy si neusurpují všechnu moudrost, a dle našeho názoru a zkušeností z práce na venkově nikdy nevystupují jako ti, co „nejlépe vědí“, ale jako dobří správci území. Tedy pravděpodobně až na osoby „hájící“ zájmy obcí na půdě SMO ČR. Na to SMO ČR asi již zapomnělo ztraceno ve svých výšinách.

Stejně tak je nám záhadou, z čeho SMO ČR odvozuje, že někdo chce, aby obce přenášely své povinnosti na jiné subjekty. Zřejmě si autor TZ zcela neprostudoval specifické cíle, které jsou pro CLLD připraveny – v žádném případě nezahrnují základní veřejné služby a infrastrukturu. A již úplně zapomněl, že strategie CLLD jsou naplňovány individuálními projekty, tedy obce budou realizovat cíle ve veřejném zájmu, podnikatelé budou rozvíjet pracovní míst a neziskové organizace sociální a spolkové aktivity. Každý má v komunitě své místo.

Pokud se týká zapojení obcí do místních akčních skupin, NS MAS ČR vždy deklarovala, že obce jsou jejich důležitou součástí a také nedílnou součástí komplexu veřejné kontroly činnosti MAS. Pokud se ovšem týká definice, že „obce jsou základní součástí místních akčních skupin“ je zcela mimo rozhodnutí EK, která stanovuje pro MAS nepřekročitelné pravidlo, kdy veřejný sektor nesmí v MAS překročit 49 % (definice nařízení EK). Na tento fakt patrně SMO ČR zapomnělo. Co je jistě neoddiskutovatelné je počet aktivních obcí, které jsou členy MAS. Je jich 4721, tedy 75,5 % z celkového počtu obcí v České republice. Tyto obce se aktivně podílí na přípravě strategií, i když v celkovém souhrnu tvoří „pouze“ 30 % procent ze všech partnerů v rámci MAS. Většinu tvoří podnikatelé a neziskové organizace.

Poslední, a asi nejsilnější kalibr v argumentaci TZ, je garance spolufinancování projektů ze strany obcí. Je nemyslitelné se příjmy ze státního rozpočtu stavět nad podnikatele a neziskové organizace, které na spolufinancování využívají vlastní zdroje s činnosti nebo spolufinancují projekty věcným plněním, tedy prací dobrovolníků. Argument Svazu měst a obcí ČR, že díky tomu, že mají obce stabilizovaný příjem (mimochodem postavený na aktivitě podnikatelů a jejich daních či daních jejich zaměstnanců …) je zcela lichý. Chápeme, že to není argument obcí, ale Svazu měst a obcí ČR, který do tohoto okamžiku pro malé obce, které jsou součástí a členy MAS, nic pozitivního neudělal, a neustále se snaží aktivitu MAS (tedy aktivitu místních partnerství) napadat a dehonestovat a na tomto si stavět své body u velkých měst. Možná by si zástupci ve vedení Svazu měst a obcí ČR měli uvědomit, že 77,31 % ze všech členů SMO ČR je aktivních v MAS, a proti Místním akčním skupinám nevystupovat. Vystupují tak také proti obcím…

Srovnejte prosím negativní aktivitu Svazu měst a obcí ČR s pozitivním přístupem a hájením zájmů malých obcí pod 25000 obyvatel ze strany Sdružení místních samospráv ČR. Konec konců to ani moc srovnat nejde…

Tolik krátký komentář k „nápadům“ Svazu měst a obcí ČR. Pokud nechcete, aby snaha SMO ČR vyřadila s možných příjemců podnikatele a neziskové organizace, bude nutná vaše reakce. Díky předem za ni.

Václav Pošmurný, Koordinátor vyjednávacího týmu NS MAS ČR

http://www.smocr.cz/cz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/svaz-pozaduje-aby-80-evropskych-penez-urcenych-v-obdobi-2014-pro-mas-mohly-vyuzit-obce.aspx

Komentáře

2 komentáře u „Výzva regionálním partnerům

  1. Petr Kulíšek #

    Konečně upřímnost ve vyjadřování, a to na obou stranách. :)
    Snad to tentokrát nikdo nesejme z webu.

  2. Milan Sedláček #

    V MASkách sledujeme bedlivě reakce a vývoj diskusí na nešťastné prohlášení SMO o možném budoucím využití „evropských peněz“ v období 2014+. Zatím k uvedenému tématu se nikomu nechce zaujmout stanovisko. Já osobně se domnívám, že každá diskuze (i o negativních věcech) je dobrá. Svaz měst a obcí se za své nepodařené prohlášení prostřednictvím svých představitelů již nejednou omluvil a vyjádřil názor, že chybovat je lidské, ale přiznat omyl umí málokdo (naposledy v Brně 6. 5. při setkání s motivujícími starosty v rámci projektu meziobecní spolupráce). To lze pokládat za seriozní jednání, ale úplně košer by byla nejlépe schůzka vrcholových představitelů MAS&SMO, která vydáním společného prohlášení, že válečná sekera je zakopaná, by dala signál všem dotčeným a zainteresovaným stranám, včetně orgánů rozhodujících o směřování „evropských peněz“ do naší v posledních letech zkoušené vlasti. Na slibovaného holuba na střeše, v budoucnu pravděpodobně pečeného v pecích MASek si dělá zálusk ale nejen SMO, pokoušejí se o to i různé, v této době se formující skupiny, které vidinu tučného holuba jen pro sebe, můžou rychle proměnit v toho, pro gurmány, neatraktivního vrabce v hrsti. V horším případě v prázdnou dlaň.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.