NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Proběhla Valná hromada NS MAS ČR v roce 2014

Rubriky:Tiskové zprávy

Memorandum o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, výroční zpráva o hospodaření v roce 2013, schválení nových stanov nebo informace o činnosti Evropské asociace LEADER byly na programu valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která se uskutečnila 13. března v Týnci nad Sázavou. Jednání se zúčastnil ministr zemědělství Marian Jurečka, který ocenil význam místních akčních skupin pro rozvoj venkovského prostoru.

IMG_3576

Hostem valné hromady byl rektor České zemědělské univerzity Jiří Balík, který při této příležitosti podepsal společně s předsedou NS MAS Františkem Winterem Memorandum o spolupráci. Obě strany se zavázaly spolupracovat v oblastech vzdělávacích a odborných, konzultačních a poradenských, analytických a strategických, vědeckovýzkumných, transferu technologií a marketingu a propagace.

IMG_3136IMG_3608

Dalšími hosty jednání byla náměstkyně ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková, vrchní ředitel Sekce rozvoje venkova Pavel Sekáč, 1. náměstek ředitele SZIF Miloš Jirovský, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala a 1. místopředseda Sdružení místních samospráv Radim Sršeň.

Valná hromada schválila hospodaření a účetní závěrku NS MAS za rok 2013. Rozpočet navržený pro letošní rok zahrnuje také projekty zaměřené na implementaci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) na území ČR a takzvanou územní dimenzi, která je novou definicí programového období 2014-2020. Projekty byly podpořeny ministerstvem pro místní rozvoj a Operačním programem Technická pomoc (OPTP).

IMG_3590

Činnost národní sítě bude i nadále směřovat zejména k vyjednání co nejlepších a nejširších podmínek pro implementaci CLLD v ČR s akcentem přímo na pravidla daných prioritních os operačních programů. Pracovní skupiny LEADER, Mezinárodní spolupráce, Program a vize a Vzdělávání představily svoje cíle pro rok 2014. Prvním úspěchem PS Vzdělávání bylo již výše zmiňované Memorandum o spolupráci. Tato pracovní skupina má za cíl zvýraznit a přiblížit práci MAS studentům univerzity. Další vysoké školy a univerzity byly nebo budou co nejdříve osloveny k navázání podobné spolupráce.

IMG_3236Hosté a členové byli také seznámeni s činností Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD), jejíž vedení a směřování bylo pro období 2014-2015 svěřeno NS MAS ČR v čele se zvoleným prezidentem Radimem Sršněm, který zastával v roce 2013 post viceprezidenta.

V závěru akce byly schváleny nové stanovy organizace, které naplnily znění nového občanského zákoníku. Mimo jiné upravily název organizace na Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. a pro další volební valnou hromadu v roce 2015 svěřily volbu předsedy všem členům organizace.

 OS

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.