NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Proběhla Valná hromada NS MAS ČR v roce 2014

Rubriky:Tiskové zprávy

Memorandum o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, výroční zpráva o hospodaření v roce 2013, schválení nových stanov nebo informace o činnosti Evropské asociace LEADER byly na programu valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která se uskutečnila 13. března v Týnci nad Sázavou. Jednání se zúčastnil ministr zemědělství Marian Jurečka, který ocenil význam místních akčních skupin pro rozvoj venkovského prostoru.

IMG_3576

Hostem valné hromady byl rektor České zemědělské univerzity Jiří Balík, který při této příležitosti podepsal společně s předsedou NS MAS Františkem Winterem Memorandum o spolupráci. Obě strany se zavázaly spolupracovat v oblastech vzdělávacích a odborných, konzultačních a poradenských, analytických a strategických, vědeckovýzkumných, transferu technologií a marketingu a propagace.

IMG_3136IMG_3608

Dalšími hosty jednání byla náměstkyně ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková, vrchní ředitel Sekce rozvoje venkova Pavel Sekáč, 1. náměstek ředitele SZIF Miloš Jirovský, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala a 1. místopředseda Sdružení místních samospráv Radim Sršeň.

Valná hromada schválila hospodaření a účetní závěrku NS MAS za rok 2013. Rozpočet navržený pro letošní rok zahrnuje také projekty zaměřené na implementaci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) na území ČR a takzvanou územní dimenzi, která je novou definicí programového období 2014-2020. Projekty byly podpořeny ministerstvem pro místní rozvoj a Operačním programem Technická pomoc (OPTP).

IMG_3590

Činnost národní sítě bude i nadále směřovat zejména k vyjednání co nejlepších a nejširších podmínek pro implementaci CLLD v ČR s akcentem přímo na pravidla daných prioritních os operačních programů. Pracovní skupiny LEADER, Mezinárodní spolupráce, Program a vize a Vzdělávání představily svoje cíle pro rok 2014. Prvním úspěchem PS Vzdělávání bylo již výše zmiňované Memorandum o spolupráci. Tato pracovní skupina má za cíl zvýraznit a přiblížit práci MAS studentům univerzity. Další vysoké školy a univerzity byly nebo budou co nejdříve osloveny k navázání podobné spolupráce.

IMG_3236Hosté a členové byli také seznámeni s činností Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova (ELARD), jejíž vedení a směřování bylo pro období 2014-2015 svěřeno NS MAS ČR v čele se zvoleným prezidentem Radimem Sršněm, který zastával v roce 2013 post viceprezidenta.

V závěru akce byly schváleny nové stanovy organizace, které naplnily znění nového občanského zákoníku. Mimo jiné upravily název organizace na Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. a pro další volební valnou hromadu v roce 2015 svěřily volbu předsedy všem členům organizace.

 OS

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář