NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Aktuality z NS MAS

Rubriky:Tiskové zprávy
logo-mini

Společná setkání a jednání

Aktuální informace o nastavení komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se budou moci zástupci místních akčních skupin (MAS) dozvědět v úterý 3. března v Praze přímo od zástupců řídících orgánů jednotlivých OP. Pozvánka a přihláška na společnou akci NS MAS a ministerstva zemědělství budou zveřejněny na webu NS MAS v prvním únorovém týdnu. Z důvodu možného zájmu všech známých 178 místních akčních skupin bude možná účast pouze jednoho zástupce za MAS. Tímto předem děkujeme za respektování tohoto omezení.

Pro manažery MAS zpracovávající Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) připravuje NS MAS s ministerstvem pro místní rozvoj školení zaměřené na finalizaci a přípravu žádostí o schválení strategií včetně podrobných informací o Monitorovacím systému 2014+ a hodnocení SCLLD. Jsme velice potěšeni, že výše uvedená ministerstva spolupracují na zvýšení informovanosti o jednom z  integrovaných nástrojů, konkrétně CLLD. Akce je s ohledem na dopracování OP a aktualizaci Metodického pokynu pro integrované nástroje 2014–2020 plánována na počátek dubna.

Mezi těmito akcemi se mohou členové NS MAS setkat ve středu 11. března v Zábřehu na Moravě na jednání Valné hromady NS MAS, která bude první s možností přímé volby předsedy naší organizace. Toto město s více než 760letou tradicí je označováno za KŘIŽOVATKU CEST, a proto doufáme, že na jednání zavítá a možnost volby využije plný počet 166 našich členů. MAS, které nejsou doposud v NS MAS sdruženy, mohou svou žádost o členství podat nejpozději do jednání Výboru konajícího se 3. března. Pozvánka na akci bude zaslána a zveřejněna nejpozději 21 dní před konáním.

Z aktuální činnosti místních akčních skupin

S potěšením můžeme oznámit, že MAS se skoro v maximálním možném počtu zapojily do přípravy a realizace Projektů spolupráce posledního kola Programu rozvoje venkova 2007–2013. Tyto projekty jsou zaměřeny na tři oblasti:

‐          Přidaná hodnota spolupráce

‐          Evaluace a monitoring MAS

‐          Uplatňování principu LEADER, organizační struktura MAS a proces výběru projektů, apod.

Zkušené i méně zkušené MAS v celkovém počtu 171 spolu připravily 27 projektů na výše uvedená témata. Zpracované metodiky budou společně prezentovány na konferenci Projektů spolupráce připravované na květen a také zveřejněny na webu NS MAS.

proj_spol_2015Mimo realizaci Projektů spolupráce, ať z tohoto posledního kola, tak i z dříve schválených, a do administrace realizace Strategických plánů LEADER se MAS připravují na splnění standardů MAS dle k tomu určené metodiky vydané ministerstvem zemědělství. Ke konci ledna svou žádost podalo přibližně 20 % organizací. Termín pro poslední podání žádosti o standardizaci MAS je 22. květen a následně získané Osvědčení o splnění standardů MAS je nedílnou součástí předložení SCLLD ke schválení. Spuštění tohoto předkládání se odvíjí od schválení jednotlivých operačních programů. Dle dostupných informací by to mělo být až v červnu 2015.

Zástupci NS MAS se účastní jednání na nejvyšší možné úrovni jak nově ustavené Rady na pracovní úrovni spadající pod Radu pro ESI fondy, Národní stálé konference nebo Monitorovacích výborů jednotlivých OP. Aktuality z jednání můžete nalézt na webu NS MAS v sekci Dokumenty, podklady z jednání.

MAS a podpora činnosti NS MAS

V prosinci roku 2014 byl ve Zpravodaji VENKOVA zveřejněn článek o vyjednávání a jeho podpoře ze strany jednotlivých MAS. V únorovém vydání bychom chtěli touto formou ještě jednou poděkovat všem místním akčním skupinám, které se do vyjednávání zapojily jak aktivně prostřednictvím svých členů a manažerů, kteří si vzali za své jednotlivá témata a společně s vedením NS MAS a Výborem NS MAS dojednávají nastavení CLLD v OP 2014–2020, tak také finančně. V závěru tohoto článku uvádíme aktualizovaný přehled dárců za roky 2012, 2013 a 2014. Celkem se do vyjednávání o nastavení CLLD v OP 2014–2020 zapojilo 110 místních akčních skupin, k nimž je směrováno naše poděkování.

MAS_vyjednavaní_web_min

Pozn.: názvy MAS se v současné době z důvodu NOZ mění, proto se omlouváme za případné nepřesnosti

Kontakt pro další informace:

Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS

tel.: +420 602 832 880, email: o.spikova@nsmascr.cz

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.