NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Evropský venkovský parlament

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
evp_2

Ve dnech 4. – 6. listopadu se v rakouském Schärdingu sešlo 240 zástupců venkovských komunit ze 40 evropských zemí, aby na druhém Evropském venkovském parlamentu schválili ambiciózní Manifest. V něm delegáti vyzvali k plnému uznání práv venkovských komunit na kvalitu života a životní úroveň srovnatelnou s městem, a na plné účasti v politických procesech na všech úrovních.

Manifest vychází z národních kampaní proběhnuvších ve 40 evropských zemích, kterých se zúčatnily tisíce venkovských obyvatel, a řeší 30 klíčových otázek rozvoje venkova.

Manifest vyzývá k obnově rovnoprávného partnerství mezi občany a vládami. Lidé žijící na venkově jsou oprávněni jednat ve prospěch vlastního blaha a oprávněně požadují na vládách všech úrovní, včetně evropských institucí, aby toto partnerství efektivně naplňovaly.

Evropský venkovský parlament vyzval Evropskou unii, aby provedla revizi stavu venkovských oblastí v rámci EU. Výsledky této revize by se měly odrazit ve zvýšeném zaměření na venkovské oblasti v rámci všech příslušných programů a fondů EU. Kampaň Evropský venkovský parlament bude pokračovat v průběhu příštích dvou let s cílem ovlivnit přípravu politik pro období po roce 2020.

Účastníci Evropského venkovského parlamentu byli svědky toho, že městem Schärding, ve kterém se shromáždění konalo, prochází denně do sousedního Německa na 2 tisíce uprchlíků. Pro mnoho venkovských oblastí  by mohla být možnost integrace uprchlíků a nově příchozích příležitostí k rozvoji cestou vytváření nových pracovních míst, investic do bydlení, služeb a infrastruktury. Evropský venkovský parlament v tomto ohledu vyzývá ke vstřícnému postoji a solidaritě mezi národy.

Národní delegáti Evropského venkovského parlamentu budou požadavky Manifestu ve spolupráci s národními a evropskými partnery prosazovat a komunikovat a úrovni národních a regionálních vlád a institucí.

Další informace lze nalézt na adrese www.europeanruralparliament.com

Manifest v českém jazyce je ke stažení zde.

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář