NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Informace ke Konferenci projektů spolupráce

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
Logo_leader

Dne 8. 6. 2015 se bude v Hotelu Akademie Naháč, Komorní Hrádek 277, Chocerady konat jednodenní seminář k projektům spolupráce přijatých v rámci 22. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013.

Účelem těchto projektů bylo posílení spolupráce MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 – 2013 měly MAS v rámci projektu společně zpracovat doporučující metodiku týkající se jednoho z následujících témat:

  • přidaná hodnota projektů spolupráce
  • evaluace a monitoring strategie MAS
  • uplatňování principu LEADER (zejména přístup zdola-nahoru), organizační struktura MAS a proces výběru projektů (rovný přístup, transparentnost a etický kodex MAS apod.), využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje apod.

V rámci semináře budou prezentovány výsledky jednotlivých metodik, jejich závěry okomentují a shrnou odborníci na dané téma.

Automaticky bez předkládání plné moci se může za MAS workshopu účastnit:
- zaměstnanec MAS (vyplývá mu z náplně práce),
- člen KPS (pokud nemá pracovní smlouvu, tedy náplň práce, má jmenování do KPS),
- člen orgánů (lze ověřit ze zápisů a ze seznamu)

Plnou moc musí doložit všechny ostatní osoby, které v MAS nemají výše uvedenou funkci.  Vzor plné moci je uveden níže. Tento vzor předloží dané osoby při podpisu prezenční listiny. Pokud zapomene předložit, bude v prezenční listině poznamenáno, a žadatel doloží k ŽoP.

Autobus do Chocerad bude odjíždět nejpozději v 8:30 od budovy MZe (Těšnov 65/17, Praha 1, 11 000) zastávka metra Florenc (červená linka C). Doprava nazpět bude v 18:00 z Chocerad do Prahy MZe po ukončení konference Projektů spolupráce.

loga prv

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář