NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Informace ke Konferenci projektů spolupráce

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
Logo_leader

Dne 8. 6. 2015 se bude v Hotelu Akademie Naháč, Komorní Hrádek 277, Chocerady konat jednodenní seminář k projektům spolupráce přijatých v rámci 22. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013.

Účelem těchto projektů bylo posílení spolupráce MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 – 2013 měly MAS v rámci projektu společně zpracovat doporučující metodiku týkající se jednoho z následujících témat:

  • přidaná hodnota projektů spolupráce
  • evaluace a monitoring strategie MAS
  • uplatňování principu LEADER (zejména přístup zdola-nahoru), organizační struktura MAS a proces výběru projektů (rovný přístup, transparentnost a etický kodex MAS apod.), využití MAS jako platformy pro různé aktivity v oblasti regionálního rozvoje apod.

V rámci semináře budou prezentovány výsledky jednotlivých metodik, jejich závěry okomentují a shrnou odborníci na dané téma.

Automaticky bez předkládání plné moci se může za MAS workshopu účastnit:
- zaměstnanec MAS (vyplývá mu z náplně práce),
- člen KPS (pokud nemá pracovní smlouvu, tedy náplň práce, má jmenování do KPS),
- člen orgánů (lze ověřit ze zápisů a ze seznamu)

Plnou moc musí doložit všechny ostatní osoby, které v MAS nemají výše uvedenou funkci.  Vzor plné moci je uveden níže. Tento vzor předloží dané osoby při podpisu prezenční listiny. Pokud zapomene předložit, bude v prezenční listině poznamenáno, a žadatel doloží k ŽoP.

Autobus do Chocerad bude odjíždět nejpozději v 8:30 od budovy MZe (Těšnov 65/17, Praha 1, 11 000) zastávka metra Florenc (červená linka C). Doprava nazpět bude v 18:00 z Chocerad do Prahy MZe po ukončení konference Projektů spolupráce.

loga prv

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.