NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
EHP-fondy_Logo

Více než 50 účastníků semináře „Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?“ přivítala, ve Sluňákově – Centru ekologických aktivit města Olomouce, ředitelka ZO ČSOP Veronica Yvonna Gaillyová. Hlavními tématy semináře je využití místních zdrojů v době rychle se měnícího počasí a klimatu, snížení škody pomocí dobrého plánování a znalosti místních podmínek, projednávání návrhů s místními obyvateli. Cílem je naučit účastníky začlenit možná řešení do regionálních strategií a hledání možností jejich financování z nových operačních programů.

V prvním bloku semináře zazněly příspěvky hlavního experta projektu prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., profesora průmyslové bezpečnosti, docenta anorganické chemie s 36 letou výzkumnou praxi a zkušenostmi z více než 20 mezinárodních projektů a RNDr. Jana Hollana, Ph.D., pracovníka Centra výzkumu globální změny AV ČR a držitele dvou ocenění International Dark Sky Association. Jejich prezentace poukazovaly na příčiny a dnes již patrné změny klimatu, nastínily také možné varianty budoucnosti při měnících se životních a přírodních podmínkách.

Přednáška RNDr. Ing. Jaroslava Rožnovského, CSc., ředitele brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, upozornila mimo jiné na naši zranitelnost, kdy se spokojíme se stručnou statistikou: „prší, možná i hodně, dokonce povodně“. Vodu nelze jednoduše sečíst a zprůměrovat, někde je jí dostatek a jinde doslova není.

Ve druhém bloku se profesor Danihelka snažil objasnit rozdíl mezi pojmy resilience a adaptace a nastínil možnosti přizpůsobení nebo odolnosti komunit na změny, které se dějí všude okolo nás.

Hlavní metodik projektu Ing. Jiří Krist, místopředseda národní sítě Místních akčních skupin České republiky a realizátor mnoha projektů jako např. Středisko ekologické výchovy v Moravskoslezském kraji, Úspory energie na školách, obnovitelné zdroje na venkově, provázel všemi přednáškami a moderoval diskuzi.  Na závěr vysvětlil, jak začlenit potřebná ochranná opatření zmírňování nebo přizpůsobení se na změny klimatu do strategií MAS, a jak přistupovat k projednávání s partnery v území.

Neopomenutelnou součástí semináře bylo představení mobilní výstavy MAREK, při kterém pan Fryčka, manažer Místní akční skupiny Opavsko,předvedl soběstačný „pohyblivý“ kontejner představující separační toaletu, úspornou sprchu, nádrž na znečistěnou vodu, čerpadlo na vodu atd., nebo zvenku připevněné alternativní zdroje energie – solární panely, malou větrnou elektrárnu a fototermický systém.

Souběžně s mobilní výstavou MAREK proběhla diskuze mezi zástupci škol a zástupci ZO ČSOP Veronica týkající se soutěže CO₂ liga. Soutěž umožňuje žákům a studentům dát najevo svůj nesouhlas se zhoršujícím se životním prostředím a seznámit své okolí s možnostmi zlepšování klimatu.
Poutavou a neotřelou formou, prostřednictvím soutěžních úkolů a díky „učení prožitkem“ si žáci vyzkouší a dozví se, že naši krajinu i společnost čekají vlivem měnícího se klimatu změny, jaké asi budou a jak se na ně mohou připravit. Na vlastní kůži prožijí, jaké by to bylo, kdyby v jejich obci chyběla voda tak, jako je tomu dnes třeba v Barceloně. Zjistí, že lze vyjít i menším množstvím energie při bydlení než jsme zvyklí a jak čelit vlnám veder takovým, jaké byly v Evropě v roce 2003. Vyzkouší si, zda se obejdeme bez potravin přivezených z druhého konce světa či, že lze vyměnit čtyři kola auta za své dvě nohy.

Pořadatelem řady seminářů je Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS) ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica (ZO ČSOP Veronica), Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě (VŠB), Místní akční skupinou Opavsko z. s. a norským partnerem Oslo and Akershus Univerzsity College of Applied Sciences (HiOA).. První tři semináře se konaly v termínu 26. – 28. 5. 2015 v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji a byly určeny hlavně zaměstnancům místních akčních skupin, zástupcům obcí, integrovaných záchranných služeb, škol a dalším.

VF

DSC_3556   DSC_3599WP_20150528_15_04_07_Pro   WP_20150528_10_24_08_ProWP_20150528_09_58_55_Pro   WP_20150527_09_34_21_Pro

VF

logo_spodní_aktual

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.