NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Standardizace: První milník byl místními akčními skupinami pokořen

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
mam rad venkov

Standardy místní akční skupiny (MAS) definují požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

MAS měly možnost posledního půl roku předkládat žádosti o standardizaci.  Standardy jsou souhrnem povinností, postupů a procesů, které musí MAS splnit a tím prokázat kvalitně ustavené partnerství a nastavenou spolupráci ve svém území. Žádost o standardizaci podalo do řádného termínu 22. května 2015 celkem 180 subjektů. S ohledem na určité obavy se získáváním datových schránek, což je jedna z povinností, které musí MAS splnit, umožnil ministr zemědělství Marian Jurečka posun podávání žádostí do 30. 6. 2015.

V současnosti se ještě jedná o posunu termínu dokládání případných oprav na základě výzev Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který splnění standardů pro ministerstvo zemědělství kontroluje.

Co při a po podání žádosti MAS čeká je sice popsáno v příslušné Metodice, ale v návaznosti na praxi bylo vypracováno rozfázování do podrobnějších milníků:

 1. vygenerování žádosti z portálu farmáře;
 2. vyplnění žádosti a její nahrání na Portál farmáře včetně povinných příloh;
 3. obdržení chybníku do 60 pracovních dní;
 4. doplnění žádosti – z Portálu farmáře stažení aktuální žádosti;
 5. opravení žádosti dle chybníku a nahrání na Portál farmáře;
 6. obdržení pozitivního chybníku – tedy nejsou žádné chyby;
 7. na Portálu farmáře se otevře možnost hlásit změny (orgány, partneři apod.) až do doby, kdy bude MAS chtít podat žádost na MMR na realizaci SCLLD;
 8. MAS informuje SZIF o předpokládaném termínu podání žádosti na MMR;
 9. SZIF uzavře možnost změn;
 10. SZIF vystaví Osvědčení o splnění standardů MAS a předá data na MMR;
 11. MAS podává žádost na MMR-ORP o realizaci SCLLD.

Dle dostupných informací již několik MAS čeká na obdržení pozitivního chybníku, což znamená, že splnily standardy a do termínu oznámení překládání žádostí o schválení strategie na MMR jsou ve fázi možnosti hlášení změn.

Proč MAS neobdrží hned Osvědčení? Tak jak je přirozeným vývojem partnerství, může se stát, že MAS ještě před podáním strategie změní obsazení svých orgánů, a proto je zapotřebí tento stav stále, na straně SZIF do předání dat MMR, aktualizovat.

No a co teď čeká MAS? Nečeká je nic nového nebo nečekaného. MAS stále pracují na svých Strategiích komunitně vedeného místního rozvoje. Mají možnost využít nezávislé oponentury MMR, kde již tuto možnost využilo na 90 MAS. Pokud by MAS chtěly tohoto využít, ať se neváhají obrátit na NS MAS, která ještě v druhém kole může předat na 30 dokumentů.

Dále se připravují ve spolupráci s MMR školení, která s ohledem na schvalování jednotlivých operačních programů a aktualizaci Metodického pokynu pro integrované nástroje nešlo bohužel uspořádat v dřívějším termínu. Do přípravy seminářů se zapojují jednotlivé rezorty a NS MAS je bude zajišťovat organizační výpomocí.

Postupně schvalované operační programy jsou zveřejňovány na webu NS MAS. Metodický pokyn dostaly MAS na vědomí jako průběžný materiál od svých krajských zástupců. Jakmile bude tento aktualizovaný materiál schválen, budou ukotvena pravidla nejen pro MAS, ale také pro ostatní integrované nástroje ITI a IPRÚ. V návaznosti na tento dokument také NS MAS aktualizuje Manuál pro tvorbu strategie, protože je zapotřebí reagovat na změny a doplnění ostatních materiálů.

OŠ a VP

Komentáře

2 komentáře u „Standardizace: První milník byl místními akčními skupinami pokořen

 1. Pavlína Filková-MAS Říčansko o.p.s. #

  Naše MAS čeká dneškem již 90-tý pracovní den na vyjádření (chybník) ke standardizaci!!!! Takže „první milník“ mě připadá mírně řečeno k naštvání nás, kteří stále čekáme, urgujeme, čekáme…..

 2. Jitka Doubnerová #

  Zřízení datové schránky je opravdu zásadní důvod ke změně pravidel – je to totiž nadmíru administrativně a časově náročná akce. Nám třeba trvalo skoro celý týden, než jsme ji měli.
  Pro informaci cituji:
  Postup při podání žádosti o zřízení datové schránky (tištěný formulář):
  Stáhněte si zdarma a nainstalujte program Acrobat Reader.
  Stáhněte si elektronický formulář s žádostí o zřízení datové schránky podle typu žádosti (fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, právnická osoba).
  Otevřete formulář v programu Acrobat Reader a vytiskněte jej.
  Vyplněnou žádost je nutné úředně ověřit a odeslat na poštovní adresu Ministerstva vnitra ČR (Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7).
  Formuláře k žádosti o zřízení datové schránky si můžete stáhnout zde. Na stejných webových stránkách naleznete také elektronický formulář s postupem jak tuto žádost podat.
  Do formuláře žádosti jsou vyplňovány údaje o žadateli a formulář nabídne tisk žádosti. Žadatel žádost podepisuje a na základě toho odešle pracovník kontaktního místa informace z formuláře do informačního systému datových schránek (ISDS).
  Tato transakce může skončit dvěma základními stavy:
  1) Všechny kontroly na straně ISDS proběhnou v pořádku a datová schránka bude do tří dnů zřízena. Formulář nabídne tisk potvrzení o zřízení datové schránky a žadatel svým podpisem stvrdí přijetí tohoto potvrzení, které obsahuje i číslo datové schránky. Během několika dnů pak žadatel obdrží poštovní zásilku s vygenerovanými přístupovými údaji do své datové schránky.
  2) ISDS nemůže z různých důvodů (např. nesoulad v informačním systému evidence obyvatel) datovou schránku zřídit a žádost musí být dořešena ve standardním správním řízení. Formulář v tomto případě nabídne tisk potvrzení o přijetí žádosti a žadatel svým podpisem stvrdí přijetí tohoto potvrzení, které obsahuje číslo jednací, pod kterým je žádost vyřizována.

  Má některá MAS zkušenost s dotazy na SZIF pro upřesnění připomínek? Na mail s dotazy jsme nedostali odpověď ani po 2 týdnech a nedaří se nám dovolat… Za zprávu děkuji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.