NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Národní konference Venkov 2015, Velehrad

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
logo_konfvenkov3

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2015 se ve Velehradě a Modré uskutečnila Národní konference Venkov 2015. Dvoudenní konference byla zakončena ve velehradské bazilice společným shromážděním a formulací závěrů k hlavnímu tématu půdy a venkovské problematice obecně. Účastníci konstatovali nutnost zejména následujících opatření:

  • Zachovávat co největší množství srážkových vod v krajině, tak aby byly pro krajinu využitelné v období sucha.
  • Posílit retenční schopnost zemědělské a lesní půdy prostřednictvím povinného navracení organické složky do půdy.
  • Při hospodaření na orných půdách zvyšovat využívání krajinné zeleně k protierozním opatřením a zavést konzultování osevních plánů.
  • Chránit ornou půdu proti neopodstatněným záborům pro výstavbu a podpořit stavební rozvoj ve stávajících zastavených územích.
  • Podpořit rozvoj drobných živnostníků, stejně jako finančně podporovat malé obce z rozpočtového určení daní.

Konference se konala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, kteří se jednání osobně zúčastnili. Mezi hosty patřil i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Letošní Národní konference Venkov se zúčastnilo na tři sta účastníků z České republiky a Slovenska.

„Národní konference Venkov je každoročně pořádána na podporu udržitelného a soběstačného venkova. Setkávají se zde zástupci veřejného a neziskového sektoru, podnikatelé i zájemci ze široké veřejnosti, kteří se na jednotlivých úrovních profesně či laicky zabývají rozvojem venkova,“ popisuje zacílení konference Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu venkova České republiky, který je hlavním pořadatelem.

„Téma půdy jsme v přednáškách a seminářích rozpracovávali ze čtyř pohledů: půda jako dar života, obživy, žití a poznání. Konference se aktivně zúčastnili odborníci z ministerstev zemědělství, životního prostředí a ministerstva pro místní rozvoj, stejně jako vědečtí pracovníci a zkušení zástupci státní a veřejné správy,“ přibližuje Miroslav Kovářík, ředitel letošní konference. Účastníci se na odborných exkurzí do vybraných lokalit Zlínského kraje, přímo seznamovali s aktivitami obcí, neziskového sektoru i podnikatelů vztahujících se k udržitelnému rozvoji zemědělství, ochrany přírody a krajiny či regionální kultury.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.