NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

Neformální a zájmové vzdělávání v MAP

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
ASZ

Tisková zpráva a prezentace ze semináře Neformální a zájmové vzdělávání v MAP, který pořádala ve čtvrtek 23.6.2016 v Praze Agentura pro sociální začleňování.

Agentura pro sociální začleňování vzdělávala místní akční skupiny v neformálním a zájmovém vzdělávání

Praha, 24. 6. 2016 – Ve čtvrtek 23. června 2016 se na Úřadu vlády ČR uskutečnil celodenní seminář pro manažery a manažerky více jak 85 místních akčních skupin z celé České republiky o neformálním a zájmovém vzdělávání a možnosti jejich podpory z evropských dotačních programů.

Bariérovost dalšího vzdělávání je jedním ze specifických problémů, který trápí rodiny ohrožené sociálním vyloučením. Pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit představuje neformální a zájmové vzdělávání významný prvek v oblasti rozvoje jejich osobnosti, naplňování jejich volného času a důležité opatření sociálního začleňování na místní úrovni,“ ve svých úvodních slovech řekly Zdeňka Mašková, z odboru pro mládež MŠMT ČR, a Radka Soukupová, zástupkyně ředitele Agentury pro sociální začleňování.

Seminář, který pořádal Odbor (Agentura) pro sociální začleňování ve spolupráci s Odborem pro mládež MŠMT ČR a Národní sítí místních akčních skupin (NS MAS) se dopoledne věnoval představení prioritních oblastí Koncepce rozvoje mládeže 2014 – 2020 včetně příkladů dobré praxe v této oblasti a možností podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Integrovaného regionálního operačního programu i programu EU Erasmus +.

V rámci odpoledního bloku pak Agentura pro sociální začleňování společně s MAS Broumovsko a MAS Královská stezka přítomným ukázaly způsoby zapojování cílové skupiny mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit do tvorby místních akčních plánů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání.

Zkušenosti obou místních akčních skupin potvrzují nutnost úzké spolupráce mezi nízkoprahovými sociálními službami, které mají tyto děti nakontaktovné, a tradičními organizacemi, které pracují s mládeží, ale pro tuto cílovou skupinu je jejich nabídka příliš vysokoprahová,“ shrnuje hlavní výstup odpolední části Petr Čáp, expert Agentury pro spolupráci s kraji a MAS.

O registrovaných nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a dalších sociálních službách na semináři také hovořila Česká asociace streetwork.

V neposlední řadě zástupci místních akčních skupin v závěru semináře společně vytvářeli návrh na podpůrné mechanismy ze strany MŠMT ČR pro realizaci místních akčních plánů.

Manažeři a manažerky místních akčních skupin účastí na akci získali jak teoretický a legislativní vhled do problematiky neformálního a zájmového vzdělávání, tak i konkrétní požadavky týkající se projektů do připravovaných výzev zmíněných programů. Přítomní měli celou řadu praktických otázek, především k realizaci projektů.

Lze tak očekávat, že se i díky tomuto semináři podaří v tomto programovém období snížit nedostatek a bariéry neformálních a zájmových aktivit zejména pro děti a mládež ze sociálně ohrožených rodin, a tím přispět k zajištění jejich smysluplného trávení volného času, osobnostně sociálního rozvoje a přiblížení k lepšímu startu do dospělého života.

Kontakt pro média: Lucie Nemešová, nemesova.lucie@vlada.cz, 725 048 335

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Zajišťuje podporu obcím v  procesu sociální integrace tím, že jim pomáhá při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, při přípravě a nastavování dlouhodobějších procesů pro jejich řešení a při získávání financí na tyto postupy. Posláním Agentury je propojovat klíčové aktéry na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Agentura funguje od roku 2008.

Všechny prezentace v jednom balíku zde.

 1. Prezentace zájmové vzdělávání
 2. Prezentace neformální vzdělávání
 3. Koncepce podpory mládeže 2014 – 2020 + dokument Strukturovaný dialog s mládeží
 4. Koncepce podpory mládeže a OP VVV
 5. Prezentace MAP
 6. Česká asociace streetwork
 7. Zapojování dětí a mladých lidí ze SVL-Broumov
 8. Zapojování dětí a mladých lidí ze SVL-Havlíčkův Brod
 9. ERASMUS+ Mládež

DSC_7575

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.