NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Podzimní série seminářů k šablonám

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
MSMT_logo_bez_textu

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy pořádalo ve spolupráci  s Národní sítí místních akčních skupin České republiky semináře pro zástupce MAS k realizaci projektů zjednodušeného vykazování OP VVV tzv. šablony pro školy, které se konaly  7. a 13. prosince v Praze a 9. prosince v Přerově.

Obsahem seminářů bylo hlavně monitorování, finanční stránka, změnová řízení a zprávy o realizaci projektu. Semináře za Ministerstvo vedla odborně a kvalitně paní Lucie Karešová.

Během seminářů zazněly důležité informace a definice týkající se např. naplnění podmínek výzvy. Markéta Pošíková, vedoucí PS Vzdělávání, shrnula nejdůležitější doporučení do následujících odstavců.

Pokud by škola žádala o výměnu šablony za šablonu, musí vždy žádat a splnit minimálně jednu šablonu povinnou. Některé šablony lze nenaplnit a peníze vrátit a to celé bez sankcí. Manažerům MAS bylo také doporučeno, aby si pečlivě pročetli Rozhodnutí o poskytnutí dotace (právní akt), Přílohu č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad – dokladování výstupů a výsledkových indikátorů, Pravidla pro žadatele a příjemce – verze č. 1 a 2 Pravidel.  Od vydání Rozhodnutí po celou dobu realizace projektu  je zapotřebí se řídit verzí platnou (účinnou) v den vydání Rozhodnutí, tato verze Pravidel je uvedena v právním aktu (Datum podpisu náměstka ministra MŠMT = datum vydání právního aktu = datum účinnosti právního aktu).

Žádosti finalizované po 21. 11. 2016 mají kratší (jednodušší) seznam příloh k vydání právního aktu. Odevzdání ZoR = den podpisu právního aktu + 6 měsíců + 2 0PD k odevzdání ZoR.

Pro dokladování výstupů a indikátorů mohou realizátoři šablon použít dokument obsahující i vzorové přílohy, který je dostupný na webu MŠMT, více informací naleznete zde.

V rámci personálních šablon se nevykazují činnosti dle jednotlivých dní, ale do reportu (vzor v přílohách) se uvedou souhrnné činnosti za celý měsíc dle pracovní náplně. DVPP – Pedagogové musí zpracovávat do svého portfolia uplatnění vzdělávání v praxi, školy to odevzdávají v souhrnu.

V případě IS ESF 2014+ zazněla důležitá informace, že pokud má realizátor indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků, je zapotřebí vyplňovat kartu účastníka.

Na závěr zaznělo několik informací o pravidlech pro provádění změn. Nezávisle na podávání ZoR lze podávat žádost o změnu. Doporučuje se dostatečně v čas před podáváním ZoR. O změny nepodstatné se nežádá, ale jen se oznamuje.

Měnit šablonu za šablonu je možné, ale doporučuje se předem konzultovat. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchov posoudí, jestli se jedná o změnu bez dopadu do právního aktu nebo ne. Žádost o podstatnou změnu doporučují podávat max. 3 měsíce před koncem projektu, konzultovat a kontrolovat plnění indikátorů se doporučuje průběžně.

Níže zveřejňujeme prezentaci MŠMT, která obsahuje všechna důležitá doporučení, prezenční listiny, dodatečné odpovědi ze seminářů a zároveň jednoduchý vzor portfolia pedagoga, které mohou školy využít.

 

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář