NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Podzimní série seminářů k šablonám

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
MSMT_logo_bez_textu

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy pořádalo ve spolupráci  s Národní sítí místních akčních skupin České republiky semináře pro zástupce MAS k realizaci projektů zjednodušeného vykazování OP VVV tzv. šablony pro školy, které se konaly  7. a 13. prosince v Praze a 9. prosince v Přerově.

Obsahem seminářů bylo hlavně monitorování, finanční stránka, změnová řízení a zprávy o realizaci projektu. Semináře za Ministerstvo vedla odborně a kvalitně paní Lucie Karešová.

Během seminářů zazněly důležité informace a definice týkající se např. naplnění podmínek výzvy. Markéta Pošíková, vedoucí PS Vzdělávání, shrnula nejdůležitější doporučení do následujících odstavců.

Pokud by škola žádala o výměnu šablony za šablonu, musí vždy žádat a splnit minimálně jednu šablonu povinnou. Některé šablony lze nenaplnit a peníze vrátit a to celé bez sankcí. Manažerům MAS bylo také doporučeno, aby si pečlivě pročetli Rozhodnutí o poskytnutí dotace (právní akt), Přílohu č. 3 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad – dokladování výstupů a výsledkových indikátorů, Pravidla pro žadatele a příjemce – verze č. 1 a 2 Pravidel.  Od vydání Rozhodnutí po celou dobu realizace projektu  je zapotřebí se řídit verzí platnou (účinnou) v den vydání Rozhodnutí, tato verze Pravidel je uvedena v právním aktu (Datum podpisu náměstka ministra MŠMT = datum vydání právního aktu = datum účinnosti právního aktu).

Žádosti finalizované po 21. 11. 2016 mají kratší (jednodušší) seznam příloh k vydání právního aktu. Odevzdání ZoR = den podpisu právního aktu + 6 měsíců + 2 0PD k odevzdání ZoR.

Pro dokladování výstupů a indikátorů mohou realizátoři šablon použít dokument obsahující i vzorové přílohy, který je dostupný na webu MŠMT, více informací naleznete zde.

V rámci personálních šablon se nevykazují činnosti dle jednotlivých dní, ale do reportu (vzor v přílohách) se uvedou souhrnné činnosti za celý měsíc dle pracovní náplně. DVPP – Pedagogové musí zpracovávat do svého portfolia uplatnění vzdělávání v praxi, školy to odevzdávají v souhrnu.

V případě IS ESF 2014+ zazněla důležitá informace, že pokud má realizátor indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků, je zapotřebí vyplňovat kartu účastníka.

Na závěr zaznělo několik informací o pravidlech pro provádění změn. Nezávisle na podávání ZoR lze podávat žádost o změnu. Doporučuje se dostatečně v čas před podáváním ZoR. O změny nepodstatné se nežádá, ale jen se oznamuje.

Měnit šablonu za šablonu je možné, ale doporučuje se předem konzultovat. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchov posoudí, jestli se jedná o změnu bez dopadu do právního aktu nebo ne. Žádost o podstatnou změnu doporučují podávat max. 3 měsíce před koncem projektu, konzultovat a kontrolovat plnění indikátorů se doporučuje průběžně.

Níže zveřejňujeme prezentaci MŠMT, která obsahuje všechna důležitá doporučení, prezenční listiny, dodatečné odpovědi ze seminářů a zároveň jednoduchý vzor portfolia pedagoga, které mohou školy využít.

 

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.