NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Zákon o statutu veřejné prospěšnosti

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
logo sms

Sdružení místních samospráv jako povinné připomínkové místo využilo jako jediný subjekt z celé řady oprávněných svého práva a dne 15. června t.r. podalo připomínku k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Touto připomínkou, vztaženou k Hlavě II. §4 (2) c, návrhu zákona, jsme požádali zařadit „komunitní nebo lokální rozvoj a komunitně vedený místní rozvoj realizovaný místními akčními skupinami“ mezi Činnosti přispívající k dosahování obecného blaha.

Ministerstvo spravedlnosti tuto argumentaci v procesu vypořádávání, který byl ukončen před několika málo dny, přijalo a připomínku Sdružení místních samospráv akceptovalo. Místní akční skupiny by tak byly vloženy do právního řadu České republiky. Z této změny pro místní akční skupiny vyplývá větší důvěryhodnost, jakož i větší atraktivnost. Status veřejné prospěšnosti by mel sloužit jako veřejně seznatelná záruka, že právnická osoba splňuje podmínky ohledně své činnosti, osob ji ovlivňujících a svého hospodaření. Status veřejné prospěšnosti vytváří značku kvality, odznak prestiže. Ve většině evropských zemí je status veřejné prospěšnosti spojen i s možnosti ucházet se o podporu z veřejných zdrojů a požíváním určitých výhod. Tyto výhody, zejména daňové, budou pojmenovány v následujících předpisech, které budou přijímány na základě zákona o statusu veřejné prospěšnosti, a které důvodová zpráva předpokládá.

Sdružení místních samospráv patří nejenom za tyto aktivity velké díky. Na straně Místní akčních skupin je pak kontaktovat místně příslušné poslance a senátory, aby tento zákon podpořili při jeho projednávání.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář