NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Zákon o statutu veřejné prospěšnosti

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
logo sms

Sdružení místních samospráv jako povinné připomínkové místo využilo jako jediný subjekt z celé řady oprávněných svého práva a dne 15. června t.r. podalo připomínku k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Touto připomínkou, vztaženou k Hlavě II. §4 (2) c, návrhu zákona, jsme požádali zařadit „komunitní nebo lokální rozvoj a komunitně vedený místní rozvoj realizovaný místními akčními skupinami“ mezi Činnosti přispívající k dosahování obecného blaha.

Ministerstvo spravedlnosti tuto argumentaci v procesu vypořádávání, který byl ukončen před několika málo dny, přijalo a připomínku Sdružení místních samospráv akceptovalo. Místní akční skupiny by tak byly vloženy do právního řadu České republiky. Z této změny pro místní akční skupiny vyplývá větší důvěryhodnost, jakož i větší atraktivnost. Status veřejné prospěšnosti by mel sloužit jako veřejně seznatelná záruka, že právnická osoba splňuje podmínky ohledně své činnosti, osob ji ovlivňujících a svého hospodaření. Status veřejné prospěšnosti vytváří značku kvality, odznak prestiže. Ve většině evropských zemí je status veřejné prospěšnosti spojen i s možnosti ucházet se o podporu z veřejných zdrojů a požíváním určitých výhod. Tyto výhody, zejména daňové, budou pojmenovány v následujících předpisech, které budou přijímány na základě zákona o statusu veřejné prospěšnosti, a které důvodová zpráva předpokládá.

Sdružení místních samospráv patří nejenom za tyto aktivity velké díky. Na straně Místní akčních skupin je pak kontaktovat místně příslušné poslance a senátory, aby tento zákon podpořili při jeho projednávání.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.