NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

 • cs
 • en
Přihlásit se

4. dubna se v Praze konal Den spolupráce MAS

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
logo-mini

V úterý 4. dubna 2017 se v Praze uskutečnil Den spolupráce MAS.  Akce se konala pod záštitou Celostátní sítě pro venkov a Pracovní skupiny Mezinárodní spolupráce. Hlavním cílem setkání bylo síťování MAS a nalezení vhodného partnera pro projekt spolupráce. Účastníci setkání byli na základě preferovaných oblastí spolupráce rozděleni do pracovních skupin, v nichž měli s přiřazenými partnery projednat zamýšlené projektové záměry a nadefinovat obrysy budoucí spolupráce, týkající se cílů, výstupů projektu, zdrojů financování a rozdělení rolí. Během následného workshopu pracovní skupiny představily své výsledky, za jednotlivé MAS byly také nastíněny plánované projekty v oblasti mezinárodní spolupráce.

V rámci setkání byly prezentovány taktéž podmínky spolupráce v novém programovém období Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Institut předběžné technické podpory umožní úhradu nákladů, vzniklých během přípravné fáze projektu (včetně cestovních nákladů). Pokud k realizaci projektu následně nedojde, budou vzniklé náklady proplaceny jen v případě doložení návrhu smlouvy o spolupráci. Připomínky z řad účastníků vyvolala podmínka, aby pracovník, jehož mzdové náklady jsou, byť jen částečně, hrazeny z projektu spolupráce, nesměl v rámci organizace příjemce překročit časový fond jednoho celého pracovního úvazku, tj. 40 hodin týdně. Zástupci MAS se shodli na tom, že toto omezení znemožní manažerům MAS, aby si nárazově, tj. po dobu trvání projektu navýšili pracovní úvazek např. na 1,2 a zvýšenou administrativu spojenou s projektem tímto pokryli. Připomínkován byl i limit pro občerstvení/stravné ve výši max 200kč/osoba/den.

Během druhé programové části byly představeny další možné zdroje čerpání finančních prostředků pro projekty spolupráce, konkrétně se jednalo o programy Evropa pro občany a Erasmus+. Na závěr se o svou cennou zkušenost s praktickou realizací projektu z programu Erasmus+ podělila s účastníky setkání paní Pánková z MAS Vyhlídky.

Prezentace ze setkání:

- Evropa pro občany 2014-2020
- Evropský vzdělávací program ERASMUS+
- PRV 19. 3. 1 Příprava a provádění činností spolupráce MAS

Komentáře

1 komentář u „4. dubna se v Praze konal Den spolupráce MAS

 1. Glattová #

  Dobrý den,

  Děkujeme za organizaci! Obdrželi jsme zajímavé informace a měli možnost se setkat s našimi partnery pro projekt spolupráce.

  Těšíme se na další setkávání,

  Ivana Glattová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.