NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Diskuzní fórum zaměřené na projekty spolupráce mezi MAS v České a Slovenské republice jako impulz pro nová projektová partnerství

Rubriky:Tiskové zprávy

Ve dnech 2. – 3. 10. 2017 se konalo diskuzní fórum zaměřené na projekty spolupráce mezi MAS v České a Slovenské republice. Fórum se uskutečnilo na půdě MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. v krásných prostorách kempu a penzionu Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi pod záštitou Celostátní sítě pro venkov a ve spolupráci s pracovní skupinou Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR a partnery Sítě regionu Střední Morava. Počet účastníků setkání se vyšplhal na 68 osob.

Akce byla organizačně rozdělena do dvou bloků – prezentační část a diskuzní fórum s „burzou“ projektových záměrů a navazováním projektové spolupráce.

Diskuzní fórum zahájil předseda MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., Mgr. Vlastimil Vaněk. Mezi prvními se slova ujali Ing. Jiří Krist, předseda NS MAS ČR, a Ing. Lubomír Lorencz, předseda NS MAS SR, kteří mimo jiné hovořili o možnostech spolupráce „bez hranic“ a fungování místních akčních skupin v současnosti a po roce 2023. Následovala prezentace Mgr. Ingrid Kociánové, zástupkyně Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, která informovala o aktuálních pravidlech pro projekty spolupráce na slovenské straně hranice. Pravidla pro projekty spolupráce na české straně hranice představila paní Jana Bujáková z MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. ve spolupráci s Ing. Michaelou Škrobánkovou z Hranické rozvojové agentury. Prezentační část byla završena přednáškami Ing. Romana Hakena o mezinárodní spolupráci „Balkán“Ing. Radima Sršně o mezinárodní spolupráci „Gruzie“.

Dalším stěžejním cílem akce bylo diskuzní fórum zaměřené na projekty spolupráce mezi MAS v České a Slovenské republice a „burza“ témat projektů spolupráce LEADER České a Slovenské republiky. Každá MAS si připravila téma nebo případně několik témat projektů spolupráce a jednotlivá témata byla zástupci MAS představena před účastníky fóra. Zástupci MAS prezentovali zajímavé a inspirující projektové záměry. Následně došlo k třídění témat projektů spolupráce a k hledání vhodného projektového partnera. Projektové záměry byly diskutovány ve vazbě na aktuální pravidla pro projekty spolupráce. Hlavní témata projektů spolupráce byla představena a probíhaly kulaté stoly k projektovým záměrům v pracovních skupinách. Diskuze byla organizačně koordinována přítomnými zástupci pracovní skupiny mezinárodní spolupráce NS MAS ČR.

Z diskuzního fóra mezi partnery z České  a Slovenské republiky vzešel seznam hlavních projektových témat (projektových záměrů). Setkání dalo impulz pro nová projektová partnerství a projekty spolupráce a vznikl podnět na uspořádání exkurze zástupců MAS z České republiky na území Slovenska v rámci přípravy projektů spolupráce.

Kontakty na slovenské zástupce:

NS RV NR – Tomáš Kozolka (kozolka@prounion.sk)

OZ Tekov – Mont – Monika Slížíková (podpředseda@tekov-mont.sk)

OZ Holeška – Lukáš Pavlech (manazer@holeska.sk)

 

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.