NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

LEADER v Gruzii, MAS KAZBEGI

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
logo lag kazbegi

V létě 2015 byla ve třech gruzínských regionech Kazbegi, Lagodekhi a Borjomi zahájena v rámci programu ENPARD (Evropský program pro zemědělství a rozvoj venkova ve třetích zemích) realizace pilotního projektu zaměřeného na přenesení přístupu LEADER do gruzínského socio-ekonomického prostředí s cílem vyzkoušet novou formu udržitelného rozvoje venkovských regionů. LEADER (jakožto účinný nástroj pro posílení lokální úrovně skrze místní akční skupiny) si do Gruzie našel svoji cestu. V navazující fázi v roce 2016 byly zahájeny projekty v dalších regionech Dedoplistkaro, Tetritskaro a Akhalkalaki a během letošního roku se budou spouštět další dva piloty v regionu Adjara.

V prvních třech regionech byly pod vedením zahraničních zkušených partnerů během prvních 18 měsíců realizace založeny MAS, napsány a schváleny strategie a vypsány výzvy pro příjem žádostí o podporu.

MAS KAZBEGI, kde na implementaci LEADER dohlíží ve spolupráci s Člověkem v tísni Národní síť Místních akčních skupin Ćeské republiky, z.s. (NS MAS) čítá dohromady 140 členů. V první výzvě bylo schváleno a podpořeno 27 projektů (z celkového počtu 52 žádostí) zaměřených převážně na zemědělství a cestovní ruch (např.: kavárna a meteorologická stanice v 4 000 m.n.m., vybudování jatek, rekonstrukce muzea, dětská hřiště k místním školkám a školám, vybavení veterinární stanice, skleník k pěstování zeleniny, apod.). V současné době probíhá příjem žádostí v druhé výzvě – priority jsou tentokrát kladeny na projekty spolupráce a vzájemné provázání aktérů z různých sektorů v jednotlivých projektových žádostech.  MAS Kazbegi, jako jednu z průkopníků gruzínského LEADER, na začátku února navštívila delegace 30 zástupců z ostatních regionů, ministerstev zemědělství a regionálního rozvoje, aby je seznámila se skutečným chodem, dosavadními a potenciálními aktivitami MAS a jejím vlivem na oživení celého regionu.

Zároveň probíhá spolupráce Evropské komise s gruzínskou vládou, místními úřady, národními a mezinárodními partnery, aby co nejlépe prosadila LEADER i na institucionální úrovni. Sdílením zkušeností všech organizací aktivních v oblasti rozvoje venkova (NS MAS, PIN (Člověk v tísni), MERCY CORPS (NNO s celosvětovou působností), FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství), ENPARD, UNDP (Rozvojový program Organizace spojených národů) aj.) se podařilo přispět ke zformování národních politik a Programu rozvoje venkova na období 2017-2020. V prosinci 2016 tak byla schválena vůbec první strategie pro rozvoj venkova v Gruzii. Prioritními oblastmi jsou růst a diverzifikace lokálních ekonomik, zlepšení kvality a dostupnosti služeb veřejného sektoru, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a kulturním dědictvím a angažovanost lokálních aktérů na celkovém rozvoji. LEADER v Gruzii tak našel přímou podporu i na národní úrovni.

 kazbegi mountains

AJ

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář