NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

LEADER v Gruzii, MAS KAZBEGI

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
logo lag kazbegi

V létě 2015 byla ve třech gruzínských regionech Kazbegi, Lagodekhi a Borjomi zahájena v rámci programu ENPARD (Evropský program pro zemědělství a rozvoj venkova ve třetích zemích) realizace pilotního projektu zaměřeného na přenesení přístupu LEADER do gruzínského socio-ekonomického prostředí s cílem vyzkoušet novou formu udržitelného rozvoje venkovských regionů. LEADER (jakožto účinný nástroj pro posílení lokální úrovně skrze místní akční skupiny) si do Gruzie našel svoji cestu. V navazující fázi v roce 2016 byly zahájeny projekty v dalších regionech Dedoplistkaro, Tetritskaro a Akhalkalaki a během letošního roku se budou spouštět další dva piloty v regionu Adjara.

V prvních třech regionech byly pod vedením zahraničních zkušených partnerů během prvních 18 měsíců realizace založeny MAS, napsány a schváleny strategie a vypsány výzvy pro příjem žádostí o podporu.

MAS KAZBEGI, kde na implementaci LEADER dohlíží ve spolupráci s Člověkem v tísni Národní síť Místních akčních skupin Ćeské republiky, z.s. (NS MAS) čítá dohromady 140 členů. V první výzvě bylo schváleno a podpořeno 27 projektů (z celkového počtu 52 žádostí) zaměřených převážně na zemědělství a cestovní ruch (např.: kavárna a meteorologická stanice v 4 000 m.n.m., vybudování jatek, rekonstrukce muzea, dětská hřiště k místním školkám a školám, vybavení veterinární stanice, skleník k pěstování zeleniny, apod.). V současné době probíhá příjem žádostí v druhé výzvě – priority jsou tentokrát kladeny na projekty spolupráce a vzájemné provázání aktérů z různých sektorů v jednotlivých projektových žádostech.  MAS Kazbegi, jako jednu z průkopníků gruzínského LEADER, na začátku února navštívila delegace 30 zástupců z ostatních regionů, ministerstev zemědělství a regionálního rozvoje, aby je seznámila se skutečným chodem, dosavadními a potenciálními aktivitami MAS a jejím vlivem na oživení celého regionu.

Zároveň probíhá spolupráce Evropské komise s gruzínskou vládou, místními úřady, národními a mezinárodními partnery, aby co nejlépe prosadila LEADER i na institucionální úrovni. Sdílením zkušeností všech organizací aktivních v oblasti rozvoje venkova (NS MAS, PIN (Člověk v tísni), MERCY CORPS (NNO s celosvětovou působností), FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství), ENPARD, UNDP (Rozvojový program Organizace spojených národů) aj.) se podařilo přispět ke zformování národních politik a Programu rozvoje venkova na období 2017-2020. V prosinci 2016 tak byla schválena vůbec první strategie pro rozvoj venkova v Gruzii. Prioritními oblastmi jsou růst a diverzifikace lokálních ekonomik, zlepšení kvality a dostupnosti služeb veřejného sektoru, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a kulturním dědictvím a angažovanost lokálních aktérů na celkovém rozvoji. LEADER v Gruzii tak našel přímou podporu i na národní úrovni.

 kazbegi mountains

AJ

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.