NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Neformální jednání zástupců MAS a Výboru 14. února

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
logo-mini

V úterý 14. února proběhlo v Soběslavi v jižních Čechách neformální jednání zástupců MAS a Výboru.

Cílem setkání bylo nastartovat veřejnou diskusi o budoucnosti NS MAS a vzájemnému naslouchání uvnitř sítě.

Po úvodním slově  Václava Pošmurného, který zastupuje Posázaví o.p.s., předsednickou MAS NS MAS, následovalo představení facilitátora Ondřeje Marka z Centra pro komunitní práci Praha a Střední Čechy. Druhým facilitátorem byla Bohuslava Zemanová, ředitelka Posázaví o.p.s.

Program dne byl koncipován do několika hlavních témat. Hlavním bodem bylo zamyšlení se nad současným stavem NS MAS (v čem je síť dobrá, co se za poslední roky podařilo, co zástupcům MAS v organizaci vadí, v čem by se měla činnost organizace zlepšit). Dále byl probírán Akční plán a hlavní priority do konce roku 2017 a Strategie NS MAS do roku 2030.

Během dne se podařilo definovat rychlá opatření do konce roku 2017. Jako nejaktuálnější cíl účastníci označili zajištění hladkého a důstojného průběhu Valné hromady, na které dojde k volbě předsedy NS MAS na nové období 2017–2019 a schválení změny Stanov pro zajištění souladu s Novým občanským zákoníkem.

NS MAS se také pokusí v průběhu roku zajistit Tematické dny pro jednotlivé operační programy formou kulatých stolů,  kde budou shromážděny podněty od členských MAS pro jednání o úpravách prováděcích pravidel, metodik, příruček, podněty z členských MAS pro jednání o systémových změnách – např. Programového dokumentu, sdílení praktických zkušeností s přípravou Výzev MAS a nastavením souvisejících procesů (interní postupy, preferenční kritéria).

Dalšími požadavky, které zazněly od členů směrem k NS MAS, bylo zvýšení servisu pro komunikaci (např.  při připomínkování pravidel zasílat i shrnutí a upozornění na problematická místa), sdílení zkušeností v rámci NS, zachování a vydávání „CLLD informatorium“ jako podpory sdílení informací mezi MAS. Důležité bude definovat, co přesně chtějí MAS dostávat za informace a vytvořit více informačních okruhů.  Cílem je nově definovat, jakou má NS MAS vizi a jakým směrem se má dále ubírat.

Zápis z jednání a výstupy z diskuzí naleznete zde.

IMG_1875    IMG_1869

VF

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.