NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Závěr prázdnin patřil Zemi živitelce

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
zz_2012m2

S podtitulem „Cesta zemědělstvím“ proběhl od 24. do 29. srpna v Českých Budějovicích mezinárodní agrosalon Země živitelka s expozicemi na témata obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a služby pro zemědělství.

Navzdory tropickému počasí se opět podařila překonat stotisícová hranice návštěvnosti a větší byl také zájem vystavovatelů, kteří prezentovali své regionální výrobky a služby.

V centrální části pavilonu T se již podruhé prezentovala Celostátní sítě pro venkov, Národní síť  Místních akčních skupin společně s dalšími partnery Svazem venkovské turistiky, Asociace regionálních značek, Společností mladých agrárníků, Národná sieť rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, Sdružením místních samospráv, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí.

Země živitelka poskytovala jako každý rok prostor pro setkávání partnerů a odborné semináře, mezi které patřil páteční odborný seminář „5. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020“ pořádaný Ministerstvem zemědělství, „Podpora rozvoje venkova v ČR“, pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj a pondělní seminář „Stromy v krajině“ pořádaný Celostátní sítí pro venkov společně se Spolkem pro obnovu venkova.

Zástupci Národní sítě Místních akčních skupin České republiky se v rámci veletrhu setkávali s dalšími partnery k důležitým tématům. Mezi nejdůležitější jednání patřilo setkání s ředitelem odboru Řídícího orgánu Programu rozvoje venkova Ing. Josefem Taberym k projektům spolupráce místních akčních skupin, kdy byl dohodnut postup úprav Pravidel 19.3.1 dle potřeb MAS a dále diskuse k možnosti zařazení čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech do CLLD v období 2018 – 2023. Dalším bylo neformální setkání územních partnerů za účasti zástupců Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova a Asociace krajů, kde byl mj. diskutován dosavadní vývoj hodnocení Strategií CLLD a možnosti případného vyhlášení 4. výzvy. Velkou pozornost partneři věnovali také debatě o rozvoji venkova po roce 2020.

Páteční večer se již tradičně konal devátý ročník Večeru venkova, který zahájil společně s předsedou Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Ing. Jiřím Kristem také ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a náměstek pro řízení sekce EU fondů, vědy výzkumu a vzdělávání Ing. Pavel Sekáč. Celou událost doprovázela dechová kapela Dolinečka ze Sudoměřic a hosté mohli ochutnat raut z regionálních potravin a produktů z celé České republiky hlavně jihu Čech. Akce se účastnila řada zástupců ministerstev, odborných organizací, jednotlivých místních akčních skupin, obcí a také přátel venkova obecně.

VF

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář