NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Závěr prázdnin patřil Zemi živitelce

Rubriky:Aktuality, Tiskové zprávy
zz_2012m2

S podtitulem „Cesta zemědělstvím“ proběhl od 24. do 29. srpna v Českých Budějovicích mezinárodní agrosalon Země živitelka s expozicemi na témata obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství a služby pro zemědělství.

Navzdory tropickému počasí se opět podařila překonat stotisícová hranice návštěvnosti a větší byl také zájem vystavovatelů, kteří prezentovali své regionální výrobky a služby.

V centrální části pavilonu T se již podruhé prezentovala Celostátní sítě pro venkov, Národní síť  Místních akčních skupin společně s dalšími partnery Svazem venkovské turistiky, Asociace regionálních značek, Společností mladých agrárníků, Národná sieť rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, Sdružením místních samospráv, Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí.

Země živitelka poskytovala jako každý rok prostor pro setkávání partnerů a odborné semináře, mezi které patřil páteční odborný seminář „5. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020“ pořádaný Ministerstvem zemědělství, „Podpora rozvoje venkova v ČR“, pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj a pondělní seminář „Stromy v krajině“ pořádaný Celostátní sítí pro venkov společně se Spolkem pro obnovu venkova.

Zástupci Národní sítě Místních akčních skupin České republiky se v rámci veletrhu setkávali s dalšími partnery k důležitým tématům. Mezi nejdůležitější jednání patřilo setkání s ředitelem odboru Řídícího orgánu Programu rozvoje venkova Ing. Josefem Taberym k projektům spolupráce místních akčních skupin, kdy byl dohodnut postup úprav Pravidel 19.3.1 dle potřeb MAS a dále diskuse k možnosti zařazení čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech do CLLD v období 2018 – 2023. Dalším bylo neformální setkání územních partnerů za účasti zástupců Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Spolku pro obnovu venkova a Asociace krajů, kde byl mj. diskutován dosavadní vývoj hodnocení Strategií CLLD a možnosti případného vyhlášení 4. výzvy. Velkou pozornost partneři věnovali také debatě o rozvoji venkova po roce 2020.

Páteční večer se již tradičně konal devátý ročník Večeru venkova, který zahájil společně s předsedou Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Ing. Jiřím Kristem také ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka a náměstek pro řízení sekce EU fondů, vědy výzkumu a vzdělávání Ing. Pavel Sekáč. Celou událost doprovázela dechová kapela Dolinečka ze Sudoměřic a hosté mohli ochutnat raut z regionálních potravin a produktů z celé České republiky hlavně jihu Čech. Akce se účastnila řada zástupců ministerstev, odborných organizací, jednotlivých místních akčních skupin, obcí a také přátel venkova obecně.

VF

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.