NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Archiv pro formát: Poznámka

Elektronický podpis v IS KP14+ v prohlížečích Google Chrome a Firefox

V rámci aktualizace systému MS2014+ (Release 13) byla zprovozněna možnost vložení elektronického podpisu nezávisle na komponentě Microsoft Silverlight. Komponenta umožní používání nejnovějších prohlížečů Firefox a Chrome pro kompletní práci v IS KP14+ pod operačními systémy Windows a Mac OS. Návod na instalaci a zprovoznění nového elektronického podpisu naleznete zde.

Datum výchozí hodnoty indikátorů

Důležité: Při vyplňování datového pole „Datum výchozí hodnoty“ u jednotlivých indikátorů v MS2014+ je zapotřebí vyplňovat den podání žádosti, případně datum před samotným podáním žádosti. V žádném případě nelze vyplňovat datum pozdější, např.: datum zahájení realizace!

Protierozní opatření a realizace ÚSES v OPŽP a PRV

V rámci OPŽP bylo schváleno rozšíření CLLD o nové aktivity, založení a zlepšení funkčnosti biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí, realizace protierozních opatření a zakládání/obnova veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch). MAS mohou upravit své strategie a požádat o nový programový rámec OPŽP.
Realizace ÚSES a protierozní opatření jsou podporovány též prostřednictvím PRV, Fiche dle článku 17, odstavec 1., písmeno c) Pozemkové úpravy. Z důvodu překryvu financování těchto aktivit z PRV a OPŽP nemohou MAS, které mají v rámci PRV schválenou tuto Fichi, zahrnout realizaci ÚSES a protierozní opatření do programového rámce OPŽP.