NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Archiv pro formát: Poznámka

Metodické stanovisko č. 11 k MPIN, postup změny území MAS

Zveřejňujeme Metodické stanovisko č. 11 k MPIN, které blíže upřesňuje podmínky změny území (kapitola 10.7 Změny integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD) a dokument připravený MMR-ORP „Postup pro podání žádosti o změnu ve věci změny území MAS v návaznosti na mid-term evaluaci MAS“, jež upřesňuje požadavky na úpravu příslušných částí strategie CLLD, kde je to s ohledem k rozsahu změny vymezeného území SCLLD relevantní.