NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Videozáznam ze semináře

Projekt “Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích“, projekt zaměřený na rozvoj strategií a opatření pro adaptaci na změnu klimatu.

partneři nové

 

Videozáznamy z přednášek na seminářích

ZDROJ: Akademie soběstačnosti

 

Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. - Svět se mění, umíme se na to připravit?

 

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. - Projevy změny klimatu v regionech Česka – jaké dopady očekáváme a co již pozorujeme

 

Ing. Jiří Krist - Jak promítnout potřebná opatření zmírňování a adaptace na klimatickou změnu do strategií MAS, jak to vše projednat se stakeholdery

 

RNDr. Jan Hollan, Ph.D. - Nejnovější poznatky o změně klimatu

 

Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. - Adaptace na klimatickou změnu a resilience komunit

EHP-fondy_Logo

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

EHP-CZ02-OV-1-017-2014