NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Základní finanční přínos podpořených MAS

Dle podkladů, které poskytl Státní zemědělský intervenční fond, byla maximální možná alokace na OSU IV. následující (minimální alokace na projekty je 80 % z celkové alokace):

tab_1

Přehled aktivity MAS v rámci své činnosti v PRV ČR 2007–2013

(OSA IV. LEADER)

tab_2

tab_3

admistrace programu 2007-2013