NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Zástupci v Radě pro fondy SSR

Rada pro fondy Společného strategického rámce (SSR)  je obdobou Řídícího a koordinačního výboru pro přípravu i fázi realizace programového období 2014–2020. Jejím předsedou je předseda vlády a výkonným místopředsedou ministr pro místní rozvoj. Činnosti sekretariátu Rady pro fondy SSR pak vykonává MMR. Součástí Statutu Rady pro fondy SSR je rovněž nominace generálních sekretářů (GS) a generálního zmocněnce (GZ) pro inovativní finanční nástroje.

V této Radě má NS MAS jedno místo s právem hlasovat a je pověřený k jednání předseda organizace Ing. František Winter, zastupuje ho místopředseda Ing. Jiří Krist.

David Sventek byl jmenován na pozici vedoucího generálního sekretáře a generálního sekretáře pro integrovaný rozvoj území, (zde bude s ohledem na omezený rozsah Dohody o partnerství daný šablonou EK zpracován samostatný dokument ke koncepci územní dimenze)

Miroslava Kopicová na pozici generálního sekretáře pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu, zaměstnanost a vzdělávání;

Jan Vitula na pozici generálního sekretáře pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou;

Petr Moos na pozici generálního sekretáře pro páteřní infrastrukturu;

Martin Hanzlík na pozici generálního zmocněnce pro inovativní finanční nástroje.

Pod Radou pro fondy SSR pracují tyto pracovní skupiny:

  • Pracovní skupina pro trh práce a vzděláváni a boj s chudobou

Ing. Markéta Pošíková, zast. Markéta Dvořáková, DiS.

  • Pracovní skupina pro inovativní finanční nástroje

Ing. Jaromír Polášek / Mgr. Gustav Charouzek

  • Pracovní skupina pro integrovaný rozvoj území

Václav Pošmurný, zast. Ing. František Winter

  • Pracovní skupina pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu a zaměstnanost a vzdělávání

Ing. Olga Ondráčková, zast. Anna Čarková

  • Pracovní skupina pro páteřní infrastrukturu

Ing. Jaroslav Chmelař, zast. Ing. Jiří Krist

Kontakty:

František Winter

Ing. František Winter

Stáhnout vizitku vCard

člen Rady pro fondy

+420 602 533 707

Jaromír Polášek

Ing. Jaromír Polášek

Stáhnout vizitku vCard

člen Pracovní skupiny pro inovativní finanční nástroje

+420 607 955 600

Markéta Pošíková

Ing. Markéta Pošíková

Stáhnout vizitku vCard

člen Pracovní skupiny pro trh práce a vzděláváni a boj s chudobou

+420 602 578 297

Václav Pošmurný

Václav Pošmurný

Stáhnout vizitku vCard

člen Pracovní skupiny pro integrovaný rozvoj území

+420 604 890 190

Olga Ondráčková

Ing. Olga Ondráčková

Stáhnout vizitku vCard

člen Pracovní skupiny pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu a zaměstnanost a vzdělávání

+420 777 111 078

Jaroslav Chmelař

Ing. Jaroslav Chmelař

Stáhnout vizitku vCard

člen Pracovní skupina pro páteřní infrastrukturu

+420 602 116 848