NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Místní akční skupiny pomáhají zachraňovat kulturní dědictví

Rubriky:Zprávy z tisku

logo pamatkyMístní akční skupiny se výrazně podílejí na záchraně a obnově památek. Jejich hlavním úkolem je zlepšování kvality života a životního prostředí na venkově. Tohoto cíle dosahují mimo jiné aktivním získáváním a dalším rozdělováním dotačních prostředků.

Jedním z významných zdrojů jsou finanční prostředky získávané z programu LEADER, který je od roku 2007 vyhlašován Ministerstvem zemědělství v rámci osy IV v Programu rozvoje venkova. Metoda LEADER je založena na principu fungování zdola nahoru, projekty by tedy měly být iniciovány lidmi, kteří žijí a pracují v daném regionu, znají jeho tradice a potřeby. Tento postup umožňuje pružněji reagovat na problémy všech subjektů, které na venkově působí.

Místní akční skupiny prostředky získané z tohoto programu dále rozdělují a vyhlašují výzvy zaměřené na řešení nejdůležitějších problémů na daném území. Jednou z podporovaných oblastí je také péče o kulturní dědictví, která zahrnuje obnovu movitých i nemovitých památek, charakteristických stavebních prvků sídel a krajiny, vznik stálých expozic a muzeí a financování dalších projektů, které se soustředí na zachování kulturního dědictví. V současné době místní akční skupiny vyhlašují poslední výzvy podle pravidel programového období 2007–2013.

O činnostech místních akčních skupin a jejich pomoci při financování památek bude na konferenci MÁME VYBRÁNO informovat Václav Pošmurný z Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. Územní působnost a další informace o místních akčních skupinách naleznete na stránkách NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČR.

Dagmar Koželuhová, Internetový portál PROPAMÁTKY

www.propamatky.info

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.