NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Místní akční skupiny pomáhají zachraňovat kulturní dědictví

Rubriky:Zprávy z tisku

logo pamatkyMístní akční skupiny se výrazně podílejí na záchraně a obnově památek. Jejich hlavním úkolem je zlepšování kvality života a životního prostředí na venkově. Tohoto cíle dosahují mimo jiné aktivním získáváním a dalším rozdělováním dotačních prostředků.

Jedním z významných zdrojů jsou finanční prostředky získávané z programu LEADER, který je od roku 2007 vyhlašován Ministerstvem zemědělství v rámci osy IV v Programu rozvoje venkova. Metoda LEADER je založena na principu fungování zdola nahoru, projekty by tedy měly být iniciovány lidmi, kteří žijí a pracují v daném regionu, znají jeho tradice a potřeby. Tento postup umožňuje pružněji reagovat na problémy všech subjektů, které na venkově působí.

Místní akční skupiny prostředky získané z tohoto programu dále rozdělují a vyhlašují výzvy zaměřené na řešení nejdůležitějších problémů na daném území. Jednou z podporovaných oblastí je také péče o kulturní dědictví, která zahrnuje obnovu movitých i nemovitých památek, charakteristických stavebních prvků sídel a krajiny, vznik stálých expozic a muzeí a financování dalších projektů, které se soustředí na zachování kulturního dědictví. V současné době místní akční skupiny vyhlašují poslední výzvy podle pravidel programového období 2007–2013.

O činnostech místních akčních skupin a jejich pomoci při financování památek bude na konferenci MÁME VYBRÁNO informovat Václav Pošmurný z Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. Územní působnost a další informace o místních akčních skupinách naleznete na stránkách NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČR.

Dagmar Koželuhová, Internetový portál PROPAMÁTKY

www.propamatky.info

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář