NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Plánování rozvojových aktivit v nadmístní úrovni

Rubriky:Zprávy z tisku
circuse

IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. ve spolupráci s VŠE Praha a dalšími partnery uspořádal v úterý dopoledne 26.3.2013 v budově VŠE kulatý stůl odborníků na téma „Plánování rozvojových aktivit v nadmístní úrovni“. Kulatý stůl proběhl v rámci naplňování cílů projektu CircUse, financovaného programem CENTRAL EUROPE, v němž jsou IURS a Ústecký kraj českými partnery (viz www.circuse.eu a www.urbaninfo.cz/projekt-circuse/).

Cílem setkání kulatého stolu bylo otevřít diskusi o možnostech a modelech nadmístního plánování, o stávajících nástrojích, které pro účely nadmístního plánování máme k dispozici a o nástrojích, které nám doposud chybí. Téma vyvolalo mezi pozvanými vysoký zájem a diskuze se zúčastnilo přes 30 odborníků, mezi nimi reprezentanti 3 ministerstev (MMR, MV, MZ) a 3 zájmových organizací obcí a měst (SMO ČR, NSZM ČR, NS MAS ČR). V rámci kulatého stolu bylo předneseno 5 příspěvků. Úvodní příspěvek zaměřený na strategické plánování přednesl vedoucí oddělení strategie regionální politiky Ing. Jiří Markl, z MMR. Ve druhém příspěvku zaměřeném na územní plánování pracovníci odboru územního plánování MMR, Ing. Eva Fialová a Ing. Filip Novosád objasnili nástroje územního plánování, které se nadmístním plánováním zabývají, anebo jej umožňuji (právně závazné i nezávazné). Třetí příspěvek byl zaměřen na problematiku plánování v metropolitních oblastech. Přednesla jej vedoucí Kanceláře strategie města Brna, Dr. Ing. Marie Zezůlková.

Čtvrtý příspěvek byl zaměřený na roli místních akčních skupin (MAS) při plánování rozvojových aktivit v nadmístní úrovni a přednesla jej členka Pracovní skupiny LEADER, Národní sítě MAS ČR, PhDr. Jitka Doubnerová. Posledním byl příspěvek SMO ČR zaměřený na meziobecní spolupráci a koordinaci rozvojových aktivit obcí a přednesl jej Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Abstrakt jednotlivých příspěvků je v Příloze k této tiskové zprávy (viz strany 5-10). Příspěvky poskytnuté ve formě Powerpointových prezentací naleznete na http://www.urbaninfo.cz/kulate-stoly-2/.

Celá zpráva ke stažení.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář