NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Plánování rozvojových aktivit v nadmístní úrovni

Rubriky:Zprávy z tisku
circuse

IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. ve spolupráci s VŠE Praha a dalšími partnery uspořádal v úterý dopoledne 26.3.2013 v budově VŠE kulatý stůl odborníků na téma „Plánování rozvojových aktivit v nadmístní úrovni“. Kulatý stůl proběhl v rámci naplňování cílů projektu CircUse, financovaného programem CENTRAL EUROPE, v němž jsou IURS a Ústecký kraj českými partnery (viz www.circuse.eu a www.urbaninfo.cz/projekt-circuse/).

Cílem setkání kulatého stolu bylo otevřít diskusi o možnostech a modelech nadmístního plánování, o stávajících nástrojích, které pro účely nadmístního plánování máme k dispozici a o nástrojích, které nám doposud chybí. Téma vyvolalo mezi pozvanými vysoký zájem a diskuze se zúčastnilo přes 30 odborníků, mezi nimi reprezentanti 3 ministerstev (MMR, MV, MZ) a 3 zájmových organizací obcí a měst (SMO ČR, NSZM ČR, NS MAS ČR). V rámci kulatého stolu bylo předneseno 5 příspěvků. Úvodní příspěvek zaměřený na strategické plánování přednesl vedoucí oddělení strategie regionální politiky Ing. Jiří Markl, z MMR. Ve druhém příspěvku zaměřeném na územní plánování pracovníci odboru územního plánování MMR, Ing. Eva Fialová a Ing. Filip Novosád objasnili nástroje územního plánování, které se nadmístním plánováním zabývají, anebo jej umožňuji (právně závazné i nezávazné). Třetí příspěvek byl zaměřen na problematiku plánování v metropolitních oblastech. Přednesla jej vedoucí Kanceláře strategie města Brna, Dr. Ing. Marie Zezůlková.

Čtvrtý příspěvek byl zaměřený na roli místních akčních skupin (MAS) při plánování rozvojových aktivit v nadmístní úrovni a přednesla jej členka Pracovní skupiny LEADER, Národní sítě MAS ČR, PhDr. Jitka Doubnerová. Posledním byl příspěvek SMO ČR zaměřený na meziobecní spolupráci a koordinaci rozvojových aktivit obcí a přednesl jej Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Abstrakt jednotlivých příspěvků je v Příloze k této tiskové zprávy (viz strany 5-10). Příspěvky poskytnuté ve formě Powerpointových prezentací naleznete na http://www.urbaninfo.cz/kulate-stoly-2/.

Celá zpráva ke stažení.

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.