NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Svaz se ohradil vůči novému návrhu PRV

Rubriky:Zprávy z tisku
SMO

Svaz reaguje na znepokojující vývoj přípravy nového Programu rozvoje venkova (PRV) na Ministerstvu zemědělství, a to zejména s ohledem na potřeby venkovských, pro které je tento program zcela zásadní. Na prvním letošním jednání na Ministerstvu zemědělství dne 20. 2. 2013 byl představen předběžný a pro Svaz zcela nový návrh struktury PRV, kde většina opatření zaměřených na potřeby obcí nebyla pro přímé žádosti obcí či jejich svazků předběžně doporučena k implementaci s ohledem na omezený rozpočet (cca o 30 mld. Kč méně než v současném období) a přesun 300 mil. Eur ze Společné zemědělské politiky do strukturálních fondů v rámci vyjednávání evropského rozpočtu.

V celé prioritě jsou předběžně doporučena k implementaci pouze následující opatření:

Investice do nezemědělských činností (KOM /2011/ 627 čl. 20. 1. b)
Investice do drobné vodohospodářské infrastruktury (KOM /2011/ 627 čl. 21. 1. b)
Místní akční skupiny LEADER – 5 % z rozpočtu PRV (KOM /2011/ 627 čl. 42)

Pro obce a města jsou jasnou prioritou opatření věnující se podpoře drobné infrastruktury všeho druhu a investice do základních služeb obsažená v nařízení (KOM /2011/ 627 čl. 21. 1. b, d). Z předběžného návrhu PRV však pro přímé žádosti o dotace obcí zůstala pouze podpora drobné vodohospodářské infrastruktury, která není v současné době nijak definována. Svaz má navíc informace, že oněch 300 mil. Eur bylo přesunuto do strukturálních fondů s tím, že z nich bude řešena právě vodohospodářská infrastruktura a ochrana krajiny. Vyvstává zde tedy logická otázka, zda z PRV s ohledem na omezený rozpočet tento druh infrastruktury vůbec podporovat a nezaměřit se spíše na jiné oblasti podpory. Podpora základních služeb vycházející z nařízení by se podle návrhu měla řešit ze strukturálních fondů. Není však žádným způsobem zaručeno, že operační programy financované ze strukturálních fondů tyto potřeby pokryjí.

Proti tomuto návrhu, který zjevně poškozuje zájmy našich členských obcí, Svaz razantně vystoupil již na zmíněném jednání. Zároveň byl přímo na ministra zemědělství Petra Bendla odeslán nesouhlasný dopis, který obsahuje i konkrétní doporučení na úpravu PRV. Další jednání proběhne na Ministerstvu zemědělství 6. března, kde Svaz znovu tvrdě vystoupí proti navržené struktuře. O výsledcích jednání Vás budeme informovat.

Mezi základní požadavky Svazu patří:

Vyčlenit adekvátní částku z PRV určenou na potřeby venkovských obcí.
Rozšířit podporu pro další druhy infrastruktury (KOM /2011/ 627 čl. 20. 1. b).
Implementovat opatření týkající se základních služeb (KOM /2011/ 627 čl. 20. 1. d).
Zvážit podporu vodohospodářské infrastruktury z PRV.

Mgr. et Mgr. Tomáš Lysák, odd. vnějších vztahů SMO

http://www.smocr.cz

 

Komentáře

1 komentář u „Svaz se ohradil vůči novému návrhu PRV

  1. Mir. Válek #

    Jednoznačná podpora vaší reakci vůdči novému návrhu PRV. Myslím, že venkov si zaslouží stejnou – neli větší pozornost, jaká se věnuje jiným prioritám na MZe. Doufám, že ministerští úředníci si uvědomí zásadní význam PRV pro naše venkovské oblasti a regiony.
    Děkuji moc za tuto vaši reakci.
    MRS , M. Válek

Napsat komentář k Mir. Válek Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.