NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Výstava Má vlast cestami proměn 2013 zahájena

Rubriky:Zprávy z tisku
ma_vlast_logo_cestami_promen_upoutavka

Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s,. pořádá letos již popáté putovní výstavu „Má vlast cestami proměn“. Výstava o úctě k domovu a odpovědné péči o něj představí další kolekci proměn opomíjených míst v místa příjemná pro život. Vernisáž výstavy, Slavnostní setkání krajů, proběhlo tradičně druhou májovou sobotu, 11. května v 11 hodin, na staroslavném Vyšehradě. Partnerem ročníku 2013 je Ústecký kraj.

Akci zahájila patronka výstavy historička umění Blanka Stehlíková spolu s geologem a publicistou Václavem Cílkem. Všechny přítomné přivítal František Stádník, ředitel NKP Vyšehrad, Mons. Tomáš Holub, děkan Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a Karel Drhovský, prezident pořadatelské Asociace Souznění. Promluvil pan senátor Miroslav Netušil, pan Radan Večerka za Spolek pro obnovu venkova a paní Marcela Pánková za Národní síť místních akčních skupin.

Na symbol výstavy, putovní kamenné srdce, dohlížel pan profesor Jan Pirk. Shledal na něm jizvu po infarktu. Srdíčko, které dostali zástupci kraje jako stálou připomínku svého partnerství je podle pana profesora srdce ženské, menší, a zdravé. Srdce předal jménem Plzeňského kraje pan Václav Štekl, člen Rady pro oblast životního prostředí a zemědělství,  panu  Stanislavu Rybákovi, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje.

Byla přítomna Česká televize i Plzeňská filharmonie, nicméně plánovaný videoklip na symfonickou báseň Vltava nebyl natočen pro nepřízeň počasí. Natáčení ve spolupráci s přítomnými návštěvníky tedy proběhne v náhradním termínu, o vyšehradské pouti 29.června 2013.  Atmosféra dne byla opět výborná, a to zejména díky Dechovému orchestru mladých z Klatov z Plzeňského kraje, Obrnické taneční škole z Ústeckého kraje, odbornému učilišti z Domažlic, vystavovatelům proměn a všem šikovným řemeslníkům, a prodejcům, kteří prezentovali svůj um a své výrobky.

Tradičně měli zástupci partnerského kraje tu čest vysadit na Vyšehradě svůj strom. Zasadili potomka památného dubu z Peruce, z míst, kde si podle pověsti kníže Oldřich namlouval sličnou Boženu. S výsadbou pomohli Plzeňští i další návštěvníci.

Malé děti s rodiči shlédly v purkrabství pohádku O Šetkovi, ke které se aktivně připojily.

Během odpoledne postupně probíhala představení všech objektů výstavy Má vlast cestami proměn. Karel Drhovský a Pavel Bureš představovali přítomné vystavovatele a ti pak proměny svého kraje.

Součástí výstavy byla ochutnávka regionálních specialit a prezentace regionálních značek. Zároveň měli návštěvníci možnost navštívit památky, které nejsou běžně přístupné, vše opět za symbolické vstupné. Návštěvníci mohli nahlédnout do prostoru hrobky Slavína, kde jsou pochované významné osobnosti české vědy a kultury. Slovem je provázel Mgr. Václav Potoček ze spolku Svatobor. Souběžně byla otevřena bazilika sv. Vavřince s novým archeologickým objevem, s průvodním slovem PhDr. Bořivoje Nechvátala a Mgr. Vladislava Varadzina z Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

Na 90 inspirativních proměn na výstavu přihlásily kraje, města, obce, neziskové organizace i tvůrci proměn – architekti a projektanti. Téma nebylo omezeno, pozitivní proměna se dotýká krajiny, památek, sakrálních staveb, náměstí a návsí, ale např. i železničních zastávek a nádraží.

Na vernisáži byla vyhlášena soutěž o titul Nejkrásnější proměna roku 2013. Ve zvláštním hodnocení dne zvítězila proměna návsi obce Obrnice z Ústeckého kraje, následovala Stehlíkova stezka z obce Myslív a zájezdní hospoda v Nečtinech, obě proměny z kraje Plzeňského. Soutěž bude probíhat na internetu po celý rok spolu s putováním výstavy. Výsledky vyšehradského hlasování byly vyhlášeny ještě v sobotu a budou započítány do celkového celoročního hodnocení. Výstava v kompletní sestavě zůstane na Vyšehradě do 30. června, v kompletní sestavě se vydá do Lázní Kyselka a na pražské letiště Václava Havla. Pak bude rozdělena na jednotlivé kolekce a ty budou putovat po ČR samostatně. Můžete je po celý rok potkávat ve vestibulech nádraží, krajských úřadů, knihoven, škol a univerzit, na návsích a náměstích nebo v infocentrech. Díky tomuto konceptu výstavu v průběhu roku shlédne asi 2,5 milionů návštěvníků.

 Praha – Vyšehrad 11. 5. 2013 / Anna Pavlíková, Drahomíra Kolmanová  

Výstava se uskutečňuje díky podpoře a spolupráci celé řady institucí, organizací i nadšených jednotlivců. Spolupořadatelem výstavy je Národní kulturní památka Vyšehrad, příspěvková organizace Hlavního města Prahy, partnerem ročníku Ústecký kraj. Spolupracují kraje Plzeňský a Karlovarský a vystavovatelé z celé ČR. Záštitu poskytly Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, Ministr zemědělství ČR Petr Bendl, Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.

Spolupracují Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, kraje Plzeňský, Karlovarský a Hlavní město Praha, Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Český Národní komitét ICOMOS, Czechtourism, Folklórní sdružení ČR, Archeologický ústav Akademie věd ČR – pracoviště Vyšehrad, Spolek Svatobor, Plzeňská filharmonie, Správa železniční dopravní cesty, České dráhy, Asociace regionálních značek ČR, Národní síť místních akčních skupin ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Svaz měst a obcí ČR, Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice, Clarion Congress Hotel Prague****, Café Citadela Vyšehrad a další.

Účast přislíbili velvyslanci Polska, Německa, Rakouska, Maďarska a Nizozemska, představitelé partnerských krajů Plzeňského a Ústeckého a zástupci ministerstev  a spolupracujících organizací.

Aktuální informace najdete na adrese http://mavlast.aefcz.org.

Kontakt: EntenteFlorale@email.cz, www.aefcz.org

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.