NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Oznámení o vyhlášení 2. výzvy OP TP pro MAS

Rubriky:Zprávy z tisku
logotyp_optp

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje vyhlášení 2. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2014 (dále jen „Výzva“).  Výzva je platná od 6. 1. 2014.

Cílem této výzvy je přispět k vytvoření kvalitních integrovaných strategií pro ITI a IPRÚ a komunitně vedených strategií místního rozvoje pro území MAS pro období 2014–2020
a nastavit a zajistit mechanismy implementace strategií tak, aby v daném území došlo k dalšímu kvalitativnímu rozvoji a pozitivní změně.

Plné znění nové výzvy naleznete pod Dokumenty – Výzvy nebo zde.

Zdroj.: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/Dokumenty

NS MAS připravuje podklad, který by maximálně ulehčil MAS tvorbu projektů v prostředí BENEFIT7. Tento „manuál“ bude zveřejněn na stránkách NS MAS nejpozději ve čtvrtek 9.1.2014

Prosíme MAS o strpení v rámci vytváření projektů v této aplikaci – manuál provede žadatele aplikací od registrace po finalizaci žádosti tak, aby byly splněny všechny potřebné náležitosti.

Veškeré dotazy prosím zasílejte na adresu vyzvaOPTP@nsmascr.cz

Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář