NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Česká spořitelna pomáhá neziskovým organizacím

Rubriky:Zprávy z tisku
CS 190 let_logo&stuha_min

Dárcovství a sponzorství, podpora sociálního podnikání, vzdělávací semináře, finanční poradenství nebo dobrovolnické aktivity zaměstnanců patří mezi formy spolupráce České spořitelny a neziskových organizací. Úzce spolupracuje hlavně s místními akčními skupinami, kterým financuje nejen jejich vlastní projekty, ale nabízí také financování projektů jejich členů. Ukázkovým příkladem je dlouhodobá spolupráce se společností Posázaví o.p.s., které Česká spořitelna od roku 2006 poskytla 25 úvěrů v objemu bezmála 40 milionů Kč.

„Česká spořitelna nám vychází vstříc na základě dlouhodobých zkušeností. Společně dokážeme vymyslet produkt prospěšný všem, zjednodušit podmínky smlouvy a minimalizovat případná rizika,“ zhodnotil ředitel Posázaví o.p.s. Václav Pošmurný. Oceňuje především rychlé a efektivní vyřizování bankovních úvěrů, které potřebují příjemci dotací k uhrazení nákladů spojených se spoluúčastí a předfinancováním projektů.

Podobnou zkušenost má i Radomír Dvořák, ředitel společnosti Rakovnicko o.p.s., která pomáhala Občanskému sdružení Sušárna Kolešovice s obnovou historické sušárny chmele v blízkosti unikátní tyčové chmelnice. Náklady se pohybovaly kolem jednoho milionu korun, projekt se mohl realizovat jen díky dotaci, ale bylo nutné sehnat peníze na spoluúčast a předfinancování stavebních prací, což bylo kolem 900 000 korun.

„Zástupcům sdružení nezbylo, než se pokusit získat bankovní úvěr. Česká spořitelna byla jedinou bankou, která byla ochotna poskytnout potřebnou částku pouze na základě předložení dohody o poskytnutí dotace mezi sdružením a Státním zemědělským a intervenčním fondem. Následovalo rychlé sjednání úvěru za mimořádně výhodných podmínek pro neziskovou organizaci – bez poplatků a s minimální úrokovou sazbou. Vlastní realizace proběhla zdárně, bez jakýchkoli komplikací. To vše díky bezvadné přípravě projektu, zejména finančního rozpočtu, zajištění spolehlivé stavební firmy, velmi jednoduchému sjednání bankovního úvěru a kladnému výsledku kontroly ze strany poskytovatele dotace,“ shrnul Radomír Dvořák. V srpnu 2014 se mohl v sušárně po 40 letech opět sušit chmel původním způsobem. Obec Kolešovice a Místní akční skupina Rakovnicko tak získala výjimečnou technickou památku, která velmi dobře reprezentuje celý region a slouží obyvatelům obce i návštěvníkům.

Česká spořitelna je dlouholetým partnerem neziskových organizací v ČR. Nabízí jim kromě standardních bankovních služeb i komplexní poradenství ve spolupráci se svojí dceřinou společností Erste Grantika Advisory. Jedná se zejména o služby v oblasti dotačního, finančního a manažerského poradenství.

Zajišťování finančních potřeb svých klientů realizuje také prostřednictvím Nadace České spořitelny. Od roku 2012 běží program Financování sociálního podnikání a vzdělávací semináře „Akademie České spořitelny“, které připravila Česká spořitelna společně s Nadací VIA. Současně s nabídkou bankovních služeb a poradenství se do spolupráce s neziskovými organizacemi aktivně zapojují i zaměstnanci České spořitelny svojí účastí na dobrovolných a charitativních aktivitách.

Jaroslava Tůmová

Zdroj: Posázaví o.p.s.

 

Přílohy

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.