NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Komunitně vedený místní rozvoj lépe zacílí podporu do venkovských oblastí

Rubriky:Zprávy z tisku
mmr_cr_rgb_min

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje. Komunitně vedený místní rozvoj bude v souladu s Dohodou o partnerství využit v programovém období 2014 – 2020 na venkovském území České republiky pokrytém místními akčními skupinami.  Jak vyplývá z evropských nařízení, místní akční skupiny jsou také jedinými oprávněnými žadateli.

„Česká republika má již z minulosti pozitivní zkušenosti s uplatněním principů Komunitně vedeného místního rozvoje v rámci metody LEADER, která je založena na přístupu „zdola nahoru“ a partnerském principu. Díky tomu tak přispějeme v České republice k lepšímu zacílení podpory místních potřeb venkova a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Místní akční skupiny mohou v programovém období 2014 – 2020 zpracovávat integrovanou strategii širšího zaměření financovatelnou z více programů Evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných zdrojů. Na základě schválených strategií Komunitně vedeného místního rozvoje bude možné čerpat podporu pro realizaci tzv. integrovaných projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (řídicí orgán Ministerstvo pro místní rozvoj), Operačního programu Zaměstnanost (řídicí orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí), Operačního programu Životní prostředí (řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí) a Programu rozvoje venkova (řídicí orgán Ministerstvo zemědělství). Podmínkou pro podání žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje je splnění standardů Místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin a vydání patřičného osvědčení ze strany Ministerstva zemědělství.

V současné době pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Národní sítí místních akčních skupin ČR, příslušnými řídicími orgány a dalšími subjekty dva velké informační semináře pro zástupce Místních akčních skupin, které mají přispět ke zdárnému procesu zpracování, předložení a následnému hodnocení strategií. První seminář proběhl 29. července 2015 v Praze, ve středu 5. srpna 2015 se uskuteční druhý seminář v Olomouci.

Více informací o výzvě naleznete zde.

Zdroj MMR

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.