NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Ministerstvo zemědělství rozdělí podnikatelům v zemědělství, lesnictví a potravinářství 5 miliard z eurodotací

Rubriky:Zprávy z tisku
logo MZe

Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020. Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest.

„Hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti a podpora sektorů, které by se bez podpory ocitly v tíživé situaci. Proto byl v případě zemědělských investic zvolen přístup sektorových obálek, přičemž více než polovina alokace určené pro živočišnou výrobu půjde na chov skotu. Velký důraz se klade i na stabilizaci chovu prasat a drůbeže. Pokud jde o rostlinnou výrobu, přednost dostanou projekty v oblastech, které jsou náročné na speciální technologie a vyžadují větší nároky na pracovní sílu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka s tím, že bylo také nastaveno dělení do záměrů podle velikosti projektu.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí na operace Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Technika a technologie pro lesní hospodářství a Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně (operace / alokace):

Investice do zemědělských podniků / 3,28 mld. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů / 973 mil. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Lesnická infrastruktura / 345 mil. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura

Technika a technologie pro lesní hospodářství / 190 mil. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh / 603 mil. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Všechny operace navazují na opatření PRV pro období 2007 – 2013. V příloze uvádíme přehled hlavních změn oproti tomuto programovému období.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV 2014 – 2020 pro první kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – PRV ČR na období 2014 – 2020 a příslušná osa/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014 – 2020.

Hlavní změny podmínek pro 1. kolo příjmu žádostí

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Seminář k operacím vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020

Zdroj: MZe, doplněno o odkazy na pravidla 1. kola a podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář