NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Ministerstvo zemědělství rozdělí podnikatelům v zemědělství, lesnictví a potravinářství 5 miliard z eurodotací

Rubriky:Zprávy z tisku
logo MZe

Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020. Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest.

„Hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti a podpora sektorů, které by se bez podpory ocitly v tíživé situaci. Proto byl v případě zemědělských investic zvolen přístup sektorových obálek, přičemž více než polovina alokace určené pro živočišnou výrobu půjde na chov skotu. Velký důraz se klade i na stabilizaci chovu prasat a drůbeže. Pokud jde o rostlinnou výrobu, přednost dostanou projekty v oblastech, které jsou náročné na speciální technologie a vyžadují větší nároky na pracovní sílu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka s tím, že bylo také nastaveno dělení do záměrů podle velikosti projektu.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí na operace Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Technika a technologie pro lesní hospodářství a Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně (operace / alokace):

Investice do zemědělských podniků / 3,28 mld. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů / 973 mil. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Lesnická infrastruktura / 345 mil. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 4.3.2 Lesnická infrastruktura

Technika a technologie pro lesní hospodářství / 190 mil. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh / 603 mil. Kč

1. kolo – Pravidla pro žadatele – operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Všechny operace navazují na opatření PRV pro období 2007 – 2013. V příloze uvádíme přehled hlavních změn oproti tomuto programovému období.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV 2014 – 2020 pro první kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – PRV ČR na období 2014 – 2020 a příslušná osa/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014 – 2020.

Hlavní změny podmínek pro 1. kolo příjmu žádostí

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Seminář k operacím vyhlašovaným v 1. kole příjmu žádostí z PRV 2014-2020

Zdroj: MZe, doplněno o odkazy na pravidla 1. kola a podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.