NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Výzva na doplnění údajů o území místních akčních skupin

Rubriky:Zprávy z tisku
logo MZe

Místní akční skupiny musí doplnit aktuální údaje o svém území do Žádosti o standardizaci nejpozději do 31.8.2015.

S ohledem na nutnost stanovit předpokládanou alokaci pro Strategie komunitně vedeného místního rozvoje jednotlivých místních akčních skupin (dále jen „MAS“) vyzýváme všechny MAS, aby dořešily případné změny svého území a nejpozději do 31.8.2015 doplnily aktuální údaje o území do Žádosti o standardizaci. Zejména se jedná o dořešení překryvů obcí a rozšíření území MAS.

Následně Státní zemědělský intervenční fond území jednotlivých MAS uzavře a předá Ministerstvu zemědělství informaci o obcích v území MAS a jejich rozloze. Poté bude alokace přepočtena dle Pravidly stanoveného klíče (dle počtu obyvatel a rozlohy území) a předložena panu ministrovi ke schválení a následnému zveřejnění. Po uzavření území MAS nebude již možné změny území pro stanovení alokace provádět.

Zdroj: MZe

Dále informujeme MAS o postupu doplnění, které se týká zejména těch MAS, které nemají ze strany SZIF vydanou Žádost o doplnění:

MAS, které chtějí upravit území a nemají zatím vydanou Žádost o doplnění, mohou kontaktovat mailem zaměstnance SZIF s žádostí, aby mohly doplnit území do Žádosti o standardizaci. Na základě této žádosti bude MAS vydána žádost o doplnění území, aby mohla být změna zapracována co nejdříve, ostatní připomínky budou vydány následně po prověření všech dat.

Kontaktní osoby SZIF jsou rozděleny následovně:

1)      MAS regionu BRNO, OLOMOUC, OPAVA  - Mgr. Alena Šoborová, mail: alena.soborova@szif.cz; Ing. Tereza Hrubá, mail: tereza.hruba@szif.cz

2)      MAS regionu ČESKÉ BUDĚJOVICE, ÚSTÍ NAD LABEM – Mgr. Jana Truněčková, mail: jana.truneckova@szif.cz; Ing. Jan Kincl, mail: jan.kincl@szif.cz;

3)      MAS regionu PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY, HRADEC KRÁLOVÉ – Ing. Ondřej Rybář, mail: ondrej.rybar@szif.cz

Za NS MAS upřesňujeme, že se jedná o interní (ze strany MZe a SZIF) uzavření území MAS pro výpočet indikativní alokace pro PRV, na základě které si MAS připraví své programové rámce. Obecně je změna území MAS možná do získání standardů bez vlivu na indikativní alokaci.

VF

Komentáře

Zatím nemáte žádné komentáře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro účely sledování komentářů na tomto webu. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.