NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Výzva k předkládání žádostí o podporu SCLLD 2021-2027 v MS2021+

aktuálně
Rubriky:Aktuality

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dne 1. listopadu 2021 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021 – 2027 (Výzva).  Výzva je vyhlášena v monitorovacím systému MS2021+ pro období 2021-2027

Vzdělávání na venkově podporují i MAS

aktuálně
Rubriky:Tiskové zprávy

Nové venkovní učebny, polytechnická centra, technologický klub, sdílená učebna informatiky a robotiky, ale i vybavení odborných učeben a bezbariérovost škol. To je jen stručný výčet úspěšných příkladů projektů podpořených více jak 199 miliony Kč 15 Místními akčními skupinami Královéhradeckého kraje.

6. ročník konference Odpovědné veřejné zadávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky pořádá šestý ročník konference Odpovědné veřejné zadávání

4. listopadu 2021, Lichtenštejnský palác v Praze a online.

Registrace je otevřená na stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání

Kapacita pro prezenční účast na konferenci je již naplněna.

Neváhejte se však přihlásit k bezplatné online účasti!

Oddělení projektů CLLD MPSV připravuje na téma společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek pro MAS online seminář. Termín bude upřesněn, pravděpodobně se uskuteční ještě v letošním roce.

Oznámení pro regionální výrobce, řemeslníky a živá hudební tělesa

Rubriky:Aktuality

Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín Slovenskej Republiky ve spolupráci s Národní Sítí Místních Akčních Skupin České Republiky plánuje uspořádat konferenci v rámci projektu „Upevňovanie partnerstva slovenských a českých miestnych akčných skupín prostredníctvom zvyšovania povedomia o dôležitosti podpory regionálnej ekonomiky„, která se uskuteční ve dnech 7. 10. – 8. 10. 2021

LeaderFEST 2021

Rubriky:Aktuality
207240_logo_LeaderFEST_KH_2021

Zveme Vás na tradiční akci LeaderFEST 2021, která se koná 21. – 23. 9. 2021 v Kutné Hoře.

Seminář Pozemkové úpravy v praxi, 21.9. 2021

Rubriky:Aktuality

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor Brno a Místní akční skupina Brána Vysočiny si Vás dovolují srdečně pozvat na akci s názvem Pozemkové úpravy v praxi v úterý 21. září 2021