NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Metodický den pro MAS

aktuálně
Rubriky:Aktuality
logoMPSV-m

Ministerstvo práce a sociálních věcí a NS MAS si Vás dovoluje pozvat na Metodický den pro MAS k tématu aktivit na podporu zaměstnanosti.

Průběh hodnocení SCLLD – 30. týden

Průběh hodnocení SCLLD – 30. týden

stavSCLLD30

Poznámka MMR – ORP:

Vzhledem k množícím se žádostem o prodloužení lhůty na zapracování připomínek vyplývajících z požadavků kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti, ale také z fáze věcného hodnocení ze strany žadatelů (nejčastěji z důvodu dovolených, nepřítomnosti statutárního zástupce či potřeby delší lhůty na zpracování), jsou žádosti o podporu SCLLD v současné chvíli u žadatelů a naši hodnotitelé tak zatím nemají k dispozici upravené verze. V těchto případech nedodržení lhůt na kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti není na straně MMR – ORP. V současné chvíli se prodloužení lhůt ze strany žadatelů týká 12 žádostí.