NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin
České republiky

  • cs
  • en
Přihlásit se

Vzdělávání na venkově podporují i MAS

aktuálně
Rubriky:Tiskové zprávy

Nové venkovní učebny, polytechnická centra, technologický klub, sdílená učebna informatiky a robotiky, ale i vybavení odborných učeben a bezbariérovost škol. To je jen stručný výčet úspěšných příkladů projektů podpořených více jak 199 miliony Kč 15 Místními akčními skupinami Královéhradeckého kraje.

Doporučení pro obce v oblasti integrace cizinců

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo ještě v roce 2020 brožuru Doporučení pro obce v oblasti integrace cizinců, která má obcím pomoci při dlouhodobé integraci cizinců do místních komunit. Vzhledem k překotným změnám v oblasti imigrace v posledních týdnech již publikace není 100% aktuální (např. v oblasti analýzy pobytu cizinců v ČR), přesto poskytuje řadu užitečných rad a odkazů využitelných i v aktuální situaci, resp. v budoucím období. Zmiňovanou příručku naleznete zde, publikaci je možné distribuovat na obce.